Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Weesp e.o (off-line) Dit doen we Welfare

Welfare

Welfare is een verzamel begrip voor sociale activiteiten van het Rode Kruis, die zich richten op het bevorderen van het welzijn.

De belangrijkste activiteit was toen handwerken met ouderen en gehandicapten. De vrijwilligsters zorgden voor wat hulp en voor de materialen.

Ook nu nog worden er enkele mensen thuis bezocht om handwerkmateriaal te brengen en voor een bezoekje. De laatste jaren wordt er vooral gewerkt met een groep die twee keer per maand bij elkaar komt in ons afdelingsgebouw.

Het accent is in de groep vooral komen te liggen op het sociale aspect, een stukje gezelligheid, een praatje maken. Maar ook wordt er door sommigen nog steeds thuis gehandwerkt. De deelnemers worden zo nodig opgehaald en weer thuisgebracht.

Helaas vertoont het aantal vrijwilligers een dalende lijn en stijgt de leeftijd en dat geldt ook voor de deelnemers. Op dit moment zijn er nog vier vrijwilligers actief en hebben we ongeveer vijftien deelnemers.

Nieuwe vrijwilligers en deelnemers zijn van harte welkom!