Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling West Veluwe Vallei (off-line) Dit doen we Hulp bij rampen

Internationale activiteiten

Humanitair Oorlogsrecht
Het humanitair oorlogsrecht omvat regels die gelden in gewapende conflicten met als doel mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van oorlogsgeweld.
Op het Verenigingskantoor is een afdeling Humanitair Oorlogsrecht (HOR) actief. Zij verspreiden kennis over het HOR onder bijvoorbeeld de rijksoverheid, militairen, journalisten en studenten.
Sinds 2002 bestaat een Vrijwilligersnetwerk Humanitair Oorlogsrecht, gecoördineerd vanuit het Verenigingskantoor. De leden van het netwerk geven voorlichting aan de eigen Rode Kruis-vrijwilligers, bij plaatselijke groepen en verenigingen en op scholen. Plaatselijke afdelingen kunnen deze vrijwilligers uitnodigen voor een themabijeenkomst en zelf leden werven voor het netwerk.
De specialist kan hier meer over vertellen. 
 
Internationale projectparticipatie
Vrijwilligers in de districten en plaatselijke afdelingen participeren in internationale projecten, in samenwerking met het Verenigingskantoor te Den Haag. Hierdoor zijn zij actief betrokken bij de hulpverlening aan de meest kwetsbaren elders in de wereld.
Dat gebeurt vooral door voorlichting te geven over internationale projecten en daarbij fondsen te werven in hun omgeving. Verder geven ze ook voorlichting over andere Rode Kruis-activiteiten in Nederland, over het humanitair oorlogsrecht en over de grondbeginselen van het Rode Kruis.
 
Nadere informatie
Is verkrijgbaar via het districtskantoor:  telefoon 026 - 44 31 700 doorkiesnummer 4, of westveluwevallei@redcross.nl