Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Afdelingen District Zeeland (off-line) Actueel Nieuws Veiligheidsregio Zeeland en Nederlands Rode Kruis sluiten overeenkomst
18 februari 2014 |

Veiligheidsregio Zeeland en Nederlands Rode Kruis sluiten overeenkomst

Veiligheidsregio Zeeland en Nederlands Rode Kruis sluiten overeenkomst

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en het Nederlands Rode Kruis (NRK) hebben afspraken gemaakt over de inzet van het NRK tijdens rampen en crises. Het betreffen afspraken over de inzet op het gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening. Op 14 oktober zijn de afspraken bevestigd met de ondertekening van een overeenkomst.

Namens VRZ ondertekende de voorzitter, burgemeester Lonink (Terneuzen), het convenant. Namens het NRK ondertekenden mevrouw Beijer, voorzitter district Zeeland en de heer Derksen, secretaris district Zeeland de overeenkomst.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is als onderdeel van VRZ verantwoordelijk voor de operationele leiding van geneeskundige hulpverlening. Daarvoor beschikt de GHOR over een geneeskundige combinatie. Een van de onderdelen van die combinatie is SIGMA. SIGMA staat voor Snel Inzetbare Groep Ter Medische Assistentie. In de overeenkomst is afgesproken dat het NRK de leden van SIGMA levert. Daarmee zorgt het NRK voor ondersteuning van medische zorg op het rampterrein.

De overeenkomst bevat afspraken over de onderlinge dienstverlening, de taken en kostenverdeling met als doel de instandhouding van de SIGMA in Zeeland. Eerder zijn al afspraken gemaakt over de inzet van NRK voor de opvang en verzorging van groepen burgers.

 

Fotobijschrift: vlnr:  de heer Derksen, mevrouw Beijer en de heer Lonink.

Convenanten in Veiligheidsregio Zeeland

‘Om de werkzaamheden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing adequaat te kunnen aanpakken, is het belangrijk dat Veiligheidsregio Zeeland de netwerkpartners (zoals Defensie, KNRM, Rijkswaterstaat, kustwacht, waterschap en Nederlandse Rode Kruis) goed kent en daarmee goed samenwerkt’, vertelt Piet Maljaars, juridisch adviseur VRZ. ‘Die samenwerking is niet vrijblijvend, want VRZ en de netwerkpartners zijn van elkaar afhankelijk, onder andere op het gebied van leiding en coördinatie, informatiemanagement en resourcemanagement.’

Netwerkpartners hebben specifieke capaciteiten, informatie en bevoegdheden, wat bekend moet zijn bij alle relevante functionarissen. ‘Om ervoor te zorgen dat Veiligheidsregio Zeeland en de netwerkpartners zoveel mogelijk vooraf van elkaar weten wat men voor elkaar kan betekenen maken VRZ en netwerkpartners afspraken. Die afspraken worden steeds vaker vastgelegd in overeenkomsten, ook wel convenanten genoemd.’

Inmiddels heeft het bestuur van VRZ meer dan twintig convenanten afgesloten. ‘Om die convenanten goed te kunnen managen worden deze binnenkort gekoppeld aan het CORSA-documentensysteem van VRZ. Zo is inzichtelijk welke convenanten er zijn, wat de status ervan is, wie verantwoordelijk is voor het beheer van de convenanten. Inclusief een signaleringsfunctie, die de beheerder automatisch informeert zodra de einddatum van een convenant nabij is.’Veiligheidsregio Zeeland en Nederlands Rode Kruis sluiten overeenkomst.png