Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Afdelingen District Zeeland (off-line) Dit doen we Fondsenwerving en communicatie

Fondsenwerving en communicatie

Fondsenwerving.png 

•Stimuleert afdelingen en studentendesks om lokaal fondsen te werven en mogelijk gezamenlijk sponsors of partners te benaderen binnen het district
•Stimuleert afdelingen en studentendesks om fondsenwervende activiteiten te ondernemen, zoals de collecte, KICI kledinginzameling, en een bijdrage te leveren aan Serious Request, internationale noodhulpactie's en/of internationale projecten
•Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van fondsenwerving en communicatie
•Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van fondsenwerving en communicatie
•Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die voor fondsenwerving en communicatie van belang zijn
•Zorgt voor een heldere communicatie binnen het district, bij voorbeeld door middel van een (digitaal) districtsblad om zo elkaar te informeren over activiteiten binnen het district
•Onderhoudt contacten met de verantwoordelijken op het gebied van Communicatie & Fondsenwerving binnen de afdelingen