Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Afdelingen District Zeeland (off-line) Dit doen we Noodhulp

Noodhulp

​Noodhulp

                 
•Is aanspreekpunt voor lokale overheden op bestuurlijk niveau binnen de veiligheidsregio als het gaat om Geneeskundige Eenheden, Opvang &Verzorging en Verwanteninformatie
Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van noodhulp, overeenkomstig de kaderstelling Noodhulp, evenementenhulp en tracing/restoring family links
Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten
Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn
Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van noodhulp
Informeert het gehele districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen en legt waar nodig verantwoording af