Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Afdelingen District Zeeland (off-line) Dit doen we Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid.png 

 

​•Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van zelfredzaamheid en eerste hulp
•Onderhoudt contacten met de verantwoordelijken op het gebied van eerste hulp en zelfredzaamheid binnen de afdelingen
•Draagt zorg voor uniforme werkwijzen, protocollen en uitvoeringsvoorwaarden
•Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van zelfredzaamheid en eerste hulp overeenkomstig de kaderstelling Zelfredzaamheid en kaderstelling Eerste Hulp
•Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die voor zelfredzaamheid en eerste hulp van belang zijn
•Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van zelfredzaamheid en eerste hulp
•Signaleert witte vlekken in de hulpverlening op het gebied van zelfredzaamheid en eerste hulp