Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2011 Resultaat 2004-2011 Resultaat 2010: Feiten en cijfers

Resultaat 2010: Feiten en cijfers

​Behaalde resultaten:

  • 28.339 aidswezen ontvingen hulp in 14 landen: Rwanda, Namibië, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Zuid-Soedan, Soedan, Malawi en Haïti.
  • 20.704 kinderen kunnen weer naar school doordat het Rode Kruis hun pennen, schriften, uniformen en voor een jaar lesgeld betaalde.  
  • 7.993 kinderen en verzorgers zijn met een vakopleiding of eigen bedrijfje gestart om in hun levensonderhoud te voorzien.
  • Vrijwilligers van het Rode Kruis legden 170.437 huisbezoeken af voor medische, persoonlijke en emotionele ondersteuning. 
  • Om het sociaal isolement van HIV-besmette kinderen en weeskinderen door aids te doorbreken, werden activiteiten opgezet door middel van kinderclubs. 
  • 965.839 mensen werden bereikt met voorlichting, HIV/aidstesten, huisbezoeken en psychische hulp.
  • Bijna 5752 vrijwilligers van het Rode Kruis zijn specifiek getraind en ingezet voor voorlichting over HIV/aids, preventie en het bieden van psychische ondersteuning.