Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2011 Scholen

Kom ook in actie met uw school of klas!

 THIS ONE'S FOR MAMA

lees meer over de stille ramp spacer Wat geef je een moeder met jouw donatie?
spacer
Lees meer over de resultaten van 3FM Serious Request spacer Eric Cortin terug in Oeganda

Kom ook in actie met uw school of klas!  U kunt als school zelfstandig voorlichting geven door middel van het lespakket of een actie opzetten om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. Het Rode Kruis biedt extra ondersteuning met gastlessen en ondersteunend lesmateriaal.   

Gastlessen

Het Rode Kruis komt langs op uw school en in de klas om meer te vertellen over Serious Request en het thema van dit jaar.  De planning en de duur van de gastles kunt u afstemmen met de gastdocent.
 
Het volgende komt in de gastles aan bod:
  •  Inleidende presentatie 
  • Filmmateriaal over het thema van dit jaar
  • De leerlingen gaan aan de slag met opdrachten met behulp van werkbladen
Eventueel is de gastles uit te breiden met het volgende:
  • Brainstormsessie om tot leuke acties te komen
  • De leukste actie selecteren
  • Samen met de klas een plan van aanpak opstellen om de actie verder uit te werken

Lesmateriaal

De NTR:Schooltv-site Eigenwijzer.nl biedt net als andere jaren een lespakket ter ondersteuning van 3FM Serious Request. U kunt het materiaal vakoverstijgend of als kerstproject inzetten. Kom met uw school in actie en download het gratis lesmateriaal vanaf 26 september 2011 op Eigenwijzer.
Kijk voor meer informatie op Eigenwijzer: www.eigenwijzer.nl/seriousrequest