Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2011 FAQ

FAQ

 THIS ONE'S FOR MAMA

Kan de in eigenschap Koppeling naar inhoud opgegeven URL niet ophalen. Raadpleeg uw sitebeheerder voor assistentie.

Wat is 3FM Serious Request?

Met 3FM Serious Request zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In de week voor kerst sluiten drie DJ's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio ergens op een plein in een Nederlandse stad. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en wordt uitgebreid geïnformeerd over de actie.  

Wat is een stille ramp?

Een mondiaal probleem dat miljoenen mensen raakt, maar waarvoor geen aandacht is in de pers en waar geen geld voor binnenkomt. Sinds 7 jaar zetten 3FM en het Rode Kruis met de actie succesvol een stille ramp op de kaart. De afgelopen jaren werd aandacht gevraagd voor vluchtelingen in Darfur, familiehereniging in Congo, landmijnen, de noodzaak van schoon drinkwater, vluchtelingen, malaria en kinderen die hun ouders hebben verloren aan aids. Kijk voor meer informatie op de wereldkaart.  

Vindt de actie alleen in Nederland plaats?

Hoewel 3FM Serious Request een initiatief is van 3FM, staan inmiddels in december ook Glazen Huizen in België, Zweden, Zwitserland en Kenia.  

Hoeveel geld wordt met de actie ingezameld?

In 2004 was de opbrengst € 915.955 voor de vluchtelingen in Darfur. Sinds die tijd is de opbrengst steeds gestegen. In 2010 stond het Glazen Huis in Eindhoven. In totaal werd € 7.135.707,- opgehaald voor kinderen die hun ouders hebben verloren aan aids. Kijk voor meer informatie op de wereldkaart.  

Hoe wordt het ingezamelde geld besteed?

Het ingezamelde geld gaat naar de wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis aan moeders die vechten tegen de gevolgen van oorlog en conflicten. 3FM en het Rode Kruis doen elk jaar volledige verantwoording voor de besteding van het ingezamelde geld. Die verantwoording is terug te vinden op 3fm.nl en
rodekruis.nl 

Wat doet het Rode Kruis voor deze moeders?

Het Rode Kruis helpt deze moeders met onderdak, water, voedsel en medische hulp (noodhulp). Maar ook met het terugvinden van familie en het verdienen van een eigen inkomen. Het Rode Kruis en 3FM willen samen met jou zoveel mogelijk moeders en hun gezin helpen om te overleven en een betere toekomst bieden. This one’s for Mama! 

Biedt het Rode Kruis ook duurzame hulp aan deze moeders?

Het uitgangspunt van de hulpverlening van het Rode Kruis is altijd om moeders geraakt door oorlog zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen laten staan. Dit doen we door tijdens en vlak na het conflict gezinnen van noodhulp, zoals water en voedsel, te voorzien om ze te helpen te overleven. Vervolgens wordt gekeken hoe we de meest kwetsbare gezinnen kunnen helpen om hun leven weer op te bouwen en een eigen inkomen te verdienen.
 
Dit doet het Rode Kruis door getroffen moeders bijvoorbeeld te helpen een nieuw huis te bouwen. Gevluchte moeders treffen bij terugkomst in hun dorp hun huis vaak geplunderd of compleet verwoest aan. Het Rode Kruis geeft arbeiders uit het dorp cement en een training om stevige bakstenen te maken. Vervolgens betaalt het Rode Kruis deze arbeiders om de huizen weer op te bouwen. Zo is er weer werkgelegenheid in het dorp en krijgen getroffen gezinnen een nieuw huis.
 
Ook valt voor moeders geraakt door oorlog vaak hun bron van inkomsten weg door het conflict. Zo leven bijvoorbeeld in Ivoorkust veel gezinnen van koffie- en cacaoplantages. Bij terugkomst na hun vlucht is hun oogst vaak mislukt doordat niemand op het land heeft gewerkt. Het Rode Kruis biedt hulp door arbeiders uit het dorp te betalen om de plantages te ontdoen van al het onkruid. Zo is er werkgelegenheid en kan het getroffen gezin met een opgeknapte plantage en nieuwe oogst weer een eigen inkomen verdienen.  

Het Rode Kruis kan toch niet iedereen helpen? Hoe selecteren jullie de mensen die hulp van het Rode Kruis krijgen?

Het Rode Kruis kan inderdaad niet alle moeders helpen die getroffen zijn door oorlog en geweld. Daarom wordt bijvoorbeeld in veel gebieden in Afrika in overleg met de dorpsraad of het dorpshoofd besproken wie de meest kwetsbare gezinnen in een dorp zijn die in aanmerking komen voor hulp. Deze lijst wordt door het dorp zelf opgesteld en vervolgens gecontroleerd door het Rode Kruis. Op deze manier is iedereen betrokken bij de selectie van de meest getroffen gezinnen en ontstaat er geen onbegrip over waarom de een wel hulp ontvangt en de ander niet. Vaak zijn dit moeders die alleen staan in de zorg voor hun kinderen, doordat hun man bijvoorbeeld is omgekomen in het conflict, en ze ook nog hun huis en/of inkomstenbron hebben verloren.  

Hoeveel van het ingezamelde geld komt nu echt bij de stille ramp terecht?

100% van alle inkomsten van 3FM Serious Request gaan naar het Rode Kruis. Van elke euro die gedoneerd wordt, gaat minimaal 97 eurocent naar de stille ramp die centraal staat met de actie. In dit geval moeders die vechten tegen de gevolgen van oorlog. De kosten die het Rode Kruis moet maken om aandacht te vragen voor een stille ramp beperken wij tot een absoluut minimum. Hieraan besteedt het Rode Kruis 1 tot maximaal 3 eurocent per ingezamelde euro. Dat is een belangrijke onderscheidende factor van 3FM Serious Request; iedere euro gaat zo goed als 1 op 1 door naar de mensen die het echt nodig hebben. 

Welke kosten moet het Rode Kruis maken voor 3FM Serious Request?

Dit zijn kosten die het Rode Kruis moet maken om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor een stille ramp. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van het online donatiesysteem dat de honderdduizenden donaties en plaataanvragen moet kunnen verwerken. Of het maken van posters en donatie-boxen om alle particuliere acties in het land te ondersteunen. 

Waarom kiezen jullie voor 3FM Serious Request geen doel dichter bij huis? In Nederland zijn er ook hulpbehoevenden!

Natuurlijk zien wij stille rampen in Nederland, maar met 3FM Serious Request heeft de publieke popzender samen met het Rode Kruis 8 jaar geleden ervoor gekozen om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor een wereldwijde stille ramp die miljoenen mensen raakt. En waar niet de hulp voor handen is die we wel in Nederland hebben.  

Hoeveel van opbrengst gaat naar het salaris van de directeur?

Van de opbrengst van 3MF Serious Request gaat geen enkele euro naar het salaris van de directeur van het Rode Kruis.