Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2012 Actueel Hard aan de slag met opbrengst 3FM Serious Request
22 april 2013 |

Hard aan de slag met opbrengst 3FM Serious Request

Na de enorme aandacht voor het Glazen Huis in Enschede, een spetterende eindshow en een fantastisch recordbedrag van 12,2 miljoen euro, lijkt het stil te zijn rondom 3FM Serious Request. Niets is minder waar: Nu gaat al dat geld zo goed mogelijk besteed worden! Bij het Rode Kruis zijn verschillende mensen hard aan het werk, om hulp te organiseren voor het doel waar mensen voor hebben gegeven: het terugdringen van de wereldwijde babysterfte.

Voorbereiden

Greet de Vries is programma coördinator bij het Nederlandse Rode Kruis en verantwoordelijk voor de besteding van de gelden van 3FM Serious Request 2012. “Mensen denken misschien dat wij na Kerst pas in actie komen om met de opbrengst aan de slag te gaan, maar eigenlijk begint dat proces al eerder,” vertelt Greet. “We willen natuurlijk zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk werken. Dus tijdens de laatste maanden van het jaar maken we, voor zover dat gaat zonder dat we het exacte eindbedrag weten, een globaal plan. Daarin staat bijvoorbeeld een voorlopige lijst van landen waar we het geld willen besteden. Een ander belangrijk onderdeel is dat we het Rode Kruis in die landen vragen om alvast goed op papier te zetten wat het Rode Kruis in hun land kan doen om babysterfte terug te dringen.

Bijeenkomst

Op 24 december werd de eindstand van de actie bekend gemaakt, maar liefst 12,2 miljoen euro. Dat betekent dat de voorlopige plannen en de lijst met landen definitief bepaald worden. Greet: “Begin februari hebben we een bijeenkomst georganiseerd met iedereen die in het veld, waar ook ter wereld, aan de slag gaat om dit geld zo goed mogelijk te besteden. Dat vinden we belangrijk, want er is heel veel kennis en ervaring om te delen en van te leren. Bovendien hebben we een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de besteding.” Tijdens die bijeenkomst vertelde een Rode Kruis medewerker uit Zuid-Soedan bijvoorbeeld over zijn ervaringen met culturele gebruiken en bijgeloof, en hoe ingewikkeld het soms is om mensen uit te leggen dat een bepaald gebruik schadelijk of gevaarlijk kan zijn.

Aan de slag

Nu duidelijk is hoeveel er te besteden is, de landen zijn gekozen en de hulpprogramma’s zijn doorgesproken, begint het ‘echte’ werk pas…. In elk land, in elke regio, in elk dorp moet goed gekeken en bepaald worden wie hulp nodig heeft, en welke hulp dan precies, en waar de grootste nood ligt. Elk land en elke omgeving is weer anders. In het ene land heeft babysterfte bijvoorbeeld erg te maken met een gebrek aan kennis bij zwangere vrouwen, in het andere ligt de oorzaak misschien in een gebrek aan toegang tot medische zorg.

De afgelopen tijd is dit allemaal in kaart gebracht, en de komende maanden gaan alle lokale Rode Kruis verenigingen aan de slag. Bijvoorbeeld met het werven van vrijwilligers, die ook getraind en opgeleid moeten worden. Of met het bijscholen van bestaande vrijwilligers. Met het organiseren van voorlichtingssessies aan zwangere vrouwen, en huisbezoeken bij jonge moeders. Met het inkopen van hulpgoederen en de inhoud van een bevallingspakket, en zorgen dat die ook daadwerkelijk uitgedeeld gaan worden.

Hulpverlening kost tijd

Greet: “Efficiënte en effectieve hulpverlening kost tijd en energie en moet heel zorgvuldig georganiseerd worden. Het duurt daarom soms wel een aantal weken of maanden voordat je praktisch aan de slag kunt met het uitdelen van goederen of het voorlichten van mensen. Gelukkig hebben we een aantal jaar de tijd om de opbrengst van 3FM Serious Request te besteden – want alleen op deze manier kunnen we echt het verschil maken en helpen om de wereldwijde babysterfte terug te dringen.”

Landenkeuze

De opbrengst van 3FM Serious Request wordt ieder jaar in verschillende landen waar de nood hoog is gebruikt voor hulpverlening. De opbrengst van 3FM Serious Request 2012 zal worden besteed in Malawi, Zuid-Soedan, Ethiopië, Oeganda, Ivoorkust, Mali, Niger, Tsjaad, Mauritanië, Guatemala, Libanon en de Filippijnen.

Verantwoording

Het Rode Kruis legt jaarlijks in november een volledige verantwoording af van het bestede geld van 3FM Serious Request.  In november 2013 zullen wij verantwoorden hoeveel baby's we met het geld in 2013 hebben kunnen helpen en welke overige activiteiten we hebben opgezet tegen babysterfte. Lees hier de verantwoording van alle eerdere edities.