Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2013 De stille ramp: Kinderen die sterven door diarree

Kinderen die sterven door diarree

 Vervuild water is een bron van besmetting voor velen. Rivieren nemen bacteriën met zich mee en dragen zo bij aan diarree en kindersterfte. Eric Corton bezocht de Kanyosha rivier en zag de vicieuze cirkel waar veel dorpen mee te maken hebben.

 

Luisterfragment 1: Eric's eerste dag in Burundi. 

 

Luisterfragment 2: Eric in gesprek met Rode Kruis vrijwilliger Alexis over hoe het water van de rivier diarree veroorzaakt.

 

Luisterfragment 3: Water is van essentieel belang voor buitenwijken als Kanyosha in Burundi. De armeren kunnen tegen betaling bij een pomp wel schoon drinkwater kopen, maar met hun beperkte middelen is zelfs dat te duur. Ze zijn dan genoodzaakt uit te wijken naar de vervuilde rivier voor hun watervoorzieningen.

 luisterfragment.jpg

Luisterfragment 4: Uitdroging door diarree komt dan ook veel voor bij kinderen die door vervuild water ziek worden. Ze drinken ervan, zwemmen erin en het eten wat ze eten wordt erin bereid. Voor kinderen is diarree al snel levensgevaarlijk. Eric spreekt een oudere dame en Monsieur Pascal hierover.

Hier kun je meer horen en zien over Eric's reis naar Burundi.

 

​​​​​Diarree: vaak niet meer dan een vervelende aandoening voor ons. In Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië is het één van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van 5 jaar en jonger. Elk jaar sterven 800.000 kinderen aan diarree, elke dag  zo'n 2.200 kinderen*. Vergelijk dat met ruim 70 volle schoolklassen per dag**.

Diarree is meestal het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en gebrek aan kennis over de consequenties van slechte hygiëne op de gezondheid van een jong kind. 

Besmettelijk

Diarree is over het algemeen het gevolg van een bacteriële infectie, die vaak erg besmettelijk is. Bijna de helft van de schoolgaande kinderen bijvoorbeeld heeft de infectie opgelopen op school. Vervolgens is er een grote kans dat ze hun jongere broertjes en zusjes thuis besmetten. Zo werkt het ook binnen een gemeenschap. Wanneer een aantal mensen eenmaal diarree heeft, zullen binnen korte tijd steeds meer mensen er last van krijgen. In situaties waarbij veel mensen op elkaar gepakt zitten, onder slechte hygiënische omstandigheden, zoals in een vluchtelingenkamp, is het risico op snelle verspreiding van diarree erg groot.

 

 

Vervuild drinkwater

De toegang tot schoon drinkwater is in veel gebieden zoals in Afrika en Azië niet vanzelfsprekend. Het drinken van vervuild water is een belangrijke oorzaak van diarree. Net als het eten van voedsel dat klaargemaakt is met vuil water of met ongewassen handen.

Gebrek aan toiletten

In veel plaatsen in Afrika en Azië is geen toilet of latrine (een afgedekt gat in de grond, dat uitmondt in een diepe put ) beschikbaar. Mensen doen hun behoeften op een veldje of bij een rivier. Hierdoor raken rivieren en waterputten ernstig vervuild. Bovendien is er vaak geen gelegenheid om je handen te wassen. Zo verspreiden infecties zich snel.

Gebrek aan kennis

Ouders weten niet hoe ze de hygiëne kunnen verbeteren, waarom dat belangrijk is, of hebben simpelweg de voorzieningen of middelen niet. Terwijl alleen het wassen van de handen met zeep na gebruik van het toilet of vóór het eten zorgt voor een daling van 48% van het aantal kinderen dat sterft door diarree.

Ouders die weten hoe ze een ziek kind met diarree thuis moeten helpen, kunnen hiermee het leven van hun kind redden. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat een kind blijft drinken (schoon water) en eten om uitdroging en ondervoeding tegen te gaan. Naast gebrek aan kennis over de behandeling thuis blijft de toegang tot medische voorzieningen in veel gebieden slecht. Zo krijgen in geval van diarree maar 4 van de 10 zieke kinderen uiteindelijk een aanbevolen behandeling.

Lees hier wat het Rode Kruis doet.

 

 

 

​* Bron: Pneumonia and diarrhoea, tackling the deadliest diseases for the world's poorest children, Unicef, New York, USA, 2012; tabel 1.1
** We gebruiken hier afgeronde cijfers: 800.000/365 = 2191.78 > afgerond  2200; We gaan uit van gemiddeld 30 kinderen per klas en ronden als volgt af: 2200/30 = 73.06 klassen > 70 klassen