Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Mobile Menu
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2013 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

​Wat is 3FM Serious Request?

Met 3FM Serious Request zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In de week voor kerst sluiten drie DJ's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio ergens op een plein in een Nederlandse stad. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en wordt uitgebreid geïnformeerd over de actie.

Wat is een stille ramp?

Een mondiaal probleem dat miljoenen mensen raakt, maar waarvoor geen aandacht is in de pers en waar geen geld voor binnenkomt. Sinds 9 jaar zetten 3FM en het Rode Kruis met de actie succesvol een stille ramp op de kaart. De afgelopen jaren werd aandacht gevraagd voor vluchtelingen in Darfur, familiehereniging in Congo, landmijnen, schoon drinkwater, vluchtelingen, malaria, kinderen die hun ouders hebben verloren aan aids, moeders geraakt door oorlog en babysterfte. 3FM Serious Request 2013 vraagt dit jaar aandacht voor kinderen die sterven door diarree. Dit is een stille ramp die wereldwijd ieder jaar 800.000 kinderlevens eist, en die wordt veroorzaakt door gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan wc’s en zeep, en door een gebrek aan informatie. De drie dj’s in het Glazen Huis in Leeuwarden gaan van 18 december t/m 24 december alles doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de aanpak van deze stille ramp. Het Rode Kruis helpt door schoon drinkwater beschikbaar te maken, bouwt wc’s/latrines, deelt zeep en uit zorgt voor informatie en training over het belang van hygiëne.

Vindt de actie alleen in Nederland plaats?

Hoewel 3FM Serious Request een initiatief is van 3FM, staan inmiddels in december ook Glazen Huizen in Zweden, Zwitserland en Kenia.

Hoeveel geld wordt met de actie ingezameld?

In 2004 was de opbrengst € 915.955 voor de vluchtelingen in Darfur. Sinds die tijd is de opbrengst steeds gestegen. In 2012 stond het Glazen Huis in Enschede. In totaal werd € 12.251667,- opgehaald om de wereldwijde babysterfte terug te dringen. Kijk voor meer informatie op de wereldkaart.

Hoe wordt het ingezamelde geld besteed?

Het ingezamelde geld gaat naar de wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis. aanpassen aan huidige thema 3FM en het Rode Kruis doen elk jaar volledige verantwoording voor de besteding van het ingezamelde geld. Kijk voor meer informatie op de wereldkaart.

Kan ik ook een donatie doen vanuit het buitenland?

Tijdens 3FM Serious Request op vakantie? Of woonachtig in het buitenland? Maar wil je toch een donatie doen? Dat kan! Dit jaar zijn er 2 mogelijkheden om te betalen vanuit een ander land.
Via www.vraageenplaataan.nl kun je met een buitenlands adres en een Nederlands banknummer geld overmaken via iDeal of een machtiging.
Let op: dit is alleen mogelijk voor Nederlandse bankrekeningnummers.
Heb je een buitenlands rekeningnummer? Dan kun je het geld overmaken op onze rekening. De gegevens hiervoor zijn:
IBAN-nummer van giro 661: NL56INGB0000000661
Swiftcode: INGBNL2A.
Tenaamstelling: Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag
Onder vermelding van: Serious Request 2013

Hoeveel van het ingezamelde geld komt nu echt bij de stille ramp terecht?

100% van alle inkomsten van 3FM Serious Request gaan naar het Rode Kruis. Van elke euro die gedoneerd wordt, gaat gemiddeld 97 eurocent naar de stille ramp die centraal staat met de actie. In dit geval kinderen die sterven door diarree. De kosten die het Rode Kruis moet maken om aandacht te vragen voor een stille ramp beperken wij tot een absoluut minimum. Hieraan besteedt het Rode Kruis maximaal 3,5 eurocent per ingezamelde euro. Dat is een belangrijke onderscheidende factor van 3FM Serious Request; iedere euro gaat zo goed als 1 op 1 door naar de mensen die het echt nodig hebben.

Welke kosten worden dan betaald van die 3,5%?

Dit zijn kosten die het Rode Kruis moet maken om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de stille ramp die we tijdens de actie 3FM Serious Request centraal stellen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van het online donatiesysteem dat de honderdduizenden donaties en plaataanvragen moet kunnen verwerken. Of het maken van promotiematerialen zoals posters en donatie-boxen om alle particuliere acties in het land te ondersteunen.

Waarom kiezen jullie voor 3FM Serious Request geen doel dichter bij huis? In Nederland zijn er ook hulpbehoevenden!

Natuurlijk zien wij stille rampen in Nederland, maar met 3FM Serious Request heeft de publieke popzender 3FM samen met het Rode Kruis 9 jaar geleden ervoor gekozen om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor een wereldwijde stille ramp die miljoenen mensen raakt. En waar niet de hulp voor handen is die we wel in Nederland hebben.

Hoeveel van opbrengst gaat naar het salaris van de directeur?

Van de opbrengst van 3MF Serious Request gaat geen enkele euro naar het salaris van de directeur van het Rode Kruis.

Maar de directeur krijgt toch wel een salaris?

Dat klopt, maar dit wordt betaald uit algemene middelen van het Rode Kruis. De inkomsten via 3FM Serious Request zijn 'geoormerkt' en kunnen dus niet algemeen besteed worden.

Hoe zit dat met de uren van Rode Kruis medewerkers die betrokken zijn bij de actie?

Deze kosten worden gedragen vanuit algemene middelen van het Rode Kruis en niet afgetrokken van de opbrengst van de actie.

Hoeveel van het ingezamelde geld komt terecht bij hen die de hulp nodig hebben?

Gemiddeld 97 % van het ingezamelde geld wordt besteed aan hulpverlening. Dat is inclusief kosten die het Rode Kruis maakt om die hulpverlening te coördineren en controleren. Bijvoorbeeld voor het toekennen van gelden aan de landen waar de hulp verleend wordt, beoordelen van projectvoorstellen, monitoring, financiele controle en rapportages om ervoor te zorgen dat de hulp optimaal, efficient en effectief georganiseerd kan worden in de landen waar het 3FM Serious Request geld wordt besteed.

Waarom gaat al het geld maar naar één land? Eric Corton laat dat toch zien in de reportages?

De opbrengst van 3FM Serious Request gaat niet alleen naar het land dat centraal staat in de reportages. De 3FM Serious Request gelden worden ieder jaar in verschillende landen wereldwijd besteed. De voorbeelden en verhalen uit de reportages worden gebruikt om aan het publiek uit te leggen wat de stille ramp betekent in het persoonlijke en dagelijkse leven van mensen, en op welke manier het Rode Kruis hulp biedt. De reportages worden dus gemaakt in één land, maar gelden als voorbeeld voor een breder, mondiaal verhaal. 

Ik heb gehoord dat mijn donatie terecht komt bij corrupte overheden, klopt dat?

Het geld dat het Rode Kruis inzamelt wordt altijd en alleen via het eigen netwerk van Rode Kruis en Rode Halve maan verenigingen besteed. Wanneer er bijvoorbeeld geld besteed wordt voor hulp in Malawi, dat doen we dat via onze collega's van het Malawi Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis werkt daarbij nauw met hen samen, en is verantwoordelijk voor de coördinatie en rapportage over de 3FM Serious Request-gelden. Op deze website leggen we ieder jaar uitgebreid verantwoording af over waar en hoe de opbrengst van 3FM Serious Request is besteed.

Is het geld van alle edities al besteed?

Het geld van de 3FM Serious Request edities 2004-2009 en 2011 is volledig besteed. Voor de editie van 2010 hebben het Rode Kruisen en 3FM een bestedingstermijn van 3 jaar afgesproken, wat betekent dat de laatste gelden dit jaar worden uitgegeven. Ook voor de besteding van de gelden uit 2012 is een termijn van 3 jaar afgesproken. Hier zal het Rode Kruis in november verdere toelichting op geven.

Besteding opbrengst 2012

3FM Serious Request 2012 ging over babysterfte. Hoeveel baby’s gaan jullie met dit geld redden?

Dat is niet zo te verrekenen, helaas. Het beperken van babysterfte is een van de dingen waar het Rode Kruis zich voor inzet, maar gelukkig een aantal andere organisaties wereldwijd ook. We dragen zo allemaal bij aan het terugdringen van een wereldwijd probleem, en dus ook aan bijvoorbeeld de millenniumdoelen die op dit onderwerp zijn gesteld. De bijdrage van het Rode Kruis is niet de enige factor die beïnvloedt of een baby’tje in leven blijft of niet – het is dus onmogelijk om aan de hulp van het geld van 3FM Serious Request 2012 een aantal baby’s te koppelen. Elk leven is er een en wij doen ons uiterste best om die levens te redden. We zullen in november bij gecalculeerde benadering verantwoorden hoeveel mensen (bijvoorbeeld zwangere vrouwen en hun gezin) tot nu toe bereikt zijn met onze hulp.

Hoeveel van het geld van 3FM Serious Request 2012 is al besteed?

De hulpverlening is in volle gang. In november zal het Rode Kruis communiceren hoeveel van het geld van 3FM Serious Request 2012 is besteed.

Gaat al het geld alleen maar naar Malawi?

De opbrengst van 3FM Serious Request gaat nooit alleen naar het land dat centraal staat in de reportages. De 3FM Serious Request gelden worden ieder jaar in verschillende landen wereldwijd besteed. De voorbeelden en verhalen uit de reportages – in 2012 zijn die in Malawi gemaakt - worden gebruikt om aan het publiek uit te leggen wat de stille ramp betekent in het persoonlijke en dagelijkse leven van mensen, en op welke manier het Rode Kruis hulp biedt. De reportages worden dus gemaakt in één land, maar gelden als voorbeeld voor een breder, mondiaal verhaal. 

In welke landen wordt het geld van 3FM Serious Request 2012 besteed?

Het geld van 3FMSR2012 wordt besteed in de volgende landen: Malawi, Ethiopië, Oeganda, Zuid-Soedan, Somalië, Soedan, DRC Congo, Mali, Tsjaad, Mauritanië, Filippijnen, Guatemala, Libanon en Irak.

Waarom wordt het geld in deze landen besteed?

De opbrengsten van 3FM Serious Request worden besteed in landen waar de babysterfte een groot probleem is en het Rode Kruis de mogelijkheid en programma’s heeft om het geld goed te besteden.

Wie bepaalt in welke landen het geld wordt besteed?

Dat bepaalt het Nederlandse Rode Kruis, in nauw overleg met internationale collega’s.