Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2014 Presentaties en gastlessen Basisonderwijs

Gastles 3FM Serious Request voor basisonderwijs

De interactieve gastles voor het basisonderwijs bestaat uit een aantal onderdelen en een spelvorm. We maken voor de invulling van de gastles onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Je leest hier meer over de onderwerpen en de spelvorm.

1. 3FM Serious Request

De nadruk in de gastlessen voor het basisonderwijs ligt op het overbrengen van algemene informatie: de start en de geschiedenis van 3FM Serious Request en het werk van het Rode Kruis. Het is de tiende keer dat 3FM deze inzamelingsactie voor een stille ramp samen met het Rode kruis organiseert. In de gastles ligt de focus op de verschillende manieren waarop vele miljoenen mensen in de afgelopen 10 jaar geholpen zijn met geld dat met 3FM Serious Request is opgehaald.

2. De stille ramp 2014

De leerlingen in de onderbouw krijgen uitgelegd wat een stille ramp betekent en dat veel mensen niet de hulp krijgen die wij in Nederland kennen. We leggen uit dat we dit jaar geld inzamelen voor meisjes en vrouwen in onveilige landen.

In de bovenbouwgroepen van de basisschool vertellen we dat het om meisjes en vrouwen in oorlogsgebieden gaat, die vaak voor het geweld moeten vluchten. Het Rode Kruis geeft deze slachtoffers water, voedsel en onderdak, maar maakt ook een bezoek aan een arts mogelijk. Onze promotievrijwilliger betrekt de kinderen bij het onderwerp door hen vragen te stellen over hun eigen huis, over eten en drinken hebben en naar de dokter kunnen gaan.

3. Zeven spelvormen naar keuze

Via zeven verschillende spelvormen gaat de informatie leven voor de kinderen. Welke spelvorm in de les aan bod komt, is afhankelijk van de beschikbare tijd en de voorkeur van de klasdocent.

  • Stoelendans (20 minuten - onderbouw)

Een klassieke stoelendans: wanneer de muziek - radiozender 3FM - uit gaat moet iedereen zo snel mogelijk gaan zitten. De leerling die de laatste stoel bezet, wint het spel.

  • Het recept (10 minuten - onderbouw  en bovenbouw)

De kinderen krijgen een puzzel met de opdracht om alle ingrediĆ«nten voor 3FM Serious Request te verzamelen, zodat de actie voor het goede doel alsnog kan plaatsvinden.

  • Memory (20 minuten - onderbouw  en bovenbouw)

De kinderen spelen in 2 tot 4 teams een online-memoryspel via het digibord. De memorykaarten bestaan uit herkenbare beelden uit de 3FM Serious Request-geschiedenis.

  • Bingo (15 minuten - onderbouw en bovenbouw)

Via een bingo krijgen leerlingen informatie over de manier waarop 3FM Serious Request mensen heeft geholpen en waarmee. Op competitieve wijze kunnen de leerlingen laten zien hoeveel ze hebben onthouden van de informatie aan de start van de les.

  • Videoquiz (15 minuten - bovenbouw)

Leerlingen krijgen een video te zien over een leuk 3FM Serious Request-moment tijdens een voorgaande editie. Aan de hand van de video maken de leerlingen een werkblad. 

  • Waar of Niet Waar (15 minuten - bovenbouw)

Alle leerlingen gaan staan. De promotievrijwilliger geeft stellingen over 3FM Serious Request. De leerlingen geven aan of de stelling waar is of onwaar. Wie het antwoord niet goed heeft, gaat zitten. De laatste die staat is de winnaar.

  • Hulpverlenertje (15 minuten -  bovenbouw)

De klas krijgt een korte uitleg over deze variant op een bekend woordspelletje. Het spel gaat van start met woorden die te maken hebben met 3FM Serious Request. Het aantal letters dat nog openstaat als het woord is geraden, staat voor het aantal slachtoffers dat de klas heeft geholpen.

4. Kom in actie

De promotievrijwilliger legt uit hoe een klas of school 3FM Serious Request kan helpen. Leerlingen krijgen voorbeelden van acties op andere basisscholen aangereikt en samen met de klasdocent bespreken zij wat ze leuk zouden vinden om te gaan doen. Er is uitleg over de Kom in Actie-website en de aanmaak van een eigen actie.

Gastles basisonderwijs aanvragen

Via dit formulier kun je een 3FM Serious Request-gastles basisonderwijs aanvragen. Een 3FM Serious Request-coƶrdinator in jouw regio neemt binnen 5 werkdagen contact met je op. Op basis van beschikbaarheid van de promotievrijwilligers stellen we dag en tijdstip aan je voor.  

Heb je vragen, dan horen wij het graag via 3fm@redcross.nl