Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2014 3FM Serious Request 2014: de resultaten

3FM Serious Request 2014: de resultaten

​​Tijdens de elfde editie van 3FM Serious Request 2014 vroegen we aandacht voor meisjes en vrouwen in conflictgebieden die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

 

Een greep uit de resultaten in 2016
In 2016 is er vooral gewerkt aan het project in Zuid-Soedan en de start van een nieuw project in Burundi. 
Het Rode Kruis heeft in drie landen hulp verleend: Colombia, Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan. 

In alle drie de landen zijn zorginstellingen ondersteund. In de DRC hebben  6 klinieken hulp ontvangen in de vorm van materiële en technische ondersteuning , in Zuid-Soedan is 1 kliniek hiermee geholpen, waardoor slachtoffers van seksueel geweld hier weer terecht kunnen. In Colombia hebben verschillende klinieken ook ondersteuning ontvangen

In Colombia zijn 81 medische medewerkers getraind om betere zorg te kunnen verlenen wanneer zij iemand aantreffen die slachtoffer is geworden van  seksueel geweld. Ook in DRC en Zuid-Soedan zijn deze trainingen gegeven.

In de Democratische Republiek Congo (DRC) en Colombia hebben 1.279* meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld een psychosociale/psychologische behandeling gekregen. Ook hebben in de DRC 1.873 vervolgsessies plaatsgevonden om te beoordelen hoe het met de meisjes en vrouwen gaat.

In de DRC zijn 2 luisterhuizen gebouwd, is 1 luisterhuis hersteld en worden 23 luisterhuizen ondersteund met materialen, personeel etc. Hier kunnen slachtoffers terecht voor psychosociale/ psychologische hulp. Ook is er ruimte voor tijdelijke opvang en overnachting als de reis naar huis te lang is. 

In de DRC, Colombia en Zuid-Soedan zijn minstens 620** meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld doorverwezen (binnen 72 uur) naar een gezondheidsinstelling om daar een medische behandeling te ondergaan. Hierdoor is er voorkomen dat zij ziektes zoals HIV of andere Soa’s zouden krijgen.  

In alle drie landen zijn honderdduizenden vrouwen en kinderen (waaronder slachtoffers van seksueel geweld) geholpen met voedsel, huishoudspullen, water en werkmaterialen (zaden, gereedschap). 

In de DRC hebben 44 vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld een financiële bijdrage  gekregen voor levensonderhoud, en 76 slachtoffers hebben financiële steun ontvangen waardoor zij inkomsten genererende activiteiten kunnen starten of voortzetten. 

In de DRC zijn 92.883 mensen bereikt door bewustwording- en informatiecampagnes gegeven door getrainde Rode Kruis vrijwilligers of door mensen uit de gemeenschap waarin ze informatie geven over slachtoffers van seksueel geweld om zo het taboe te doorbreken en de slachtoffers meer kans te bieden om terug te keren in hun gemeenschap. 

Aangezien voor de medische zorg en de hulp met eerste levensbehoefte geen exacte aantallen te noemen zijn kunnen we dit jaar geen exact aantal geven van geholpen vrouwen. Wel weten we dat in de Democratische Republiek Congo zeker 2.046 slachtoffers van seksueel geweld geholpen zijn. Het totaal aantal meisjes en vrouwen dat geholpen is in de drie landen ligt een stuk hoger.

In Terekeka, Zuid-Soedan is een ‘Community Sharing Hall’ gebouwd voor de gemeenschap. 10 slachtoffers van seksueel geweld deden hier aangifte en zijn geholpen met psychosociale hulp en zijn doorverwezen voor verdere hulp.

In totaal kregen 1959 mensen in Zuid-Soedan voorlichting over seksueel geweld, hoe dit voorkomen kan worden en wat voor hulp er geboden kan worden aan slachtoffers.

Op 4 Zuid-Soedanese scholen zijn schoolclubs opgericht van ieder 20 kinderen. Deze clubs worden getraind om hierna voorlichting te geven over seksueel geweld, kinderrechten, gezondheidszorg en psychosociale zorg na seksueel geweld aan de andere kinderen en jongeren van de school. Deze clubs worden begeleid door een docent die de kinderen zelf hebben gekozen. Deze docent heeft bovendien een aparte training gekregen over seksueel geweld en kinderrechten. 

Notitie *: Deze cijfers wijken licht af van de resultaten zoals die vorig jaar zijn gerapporteerd; die cijfers waren op basis van werkelijke resultaten 1e helft 2015 en een prognose van resultaten voor de 2e helft van 2015. De definitieve resultaten voor 2015 zijn nu verwerkt. 
** Dit cijfer is gebaseerd op de resultaten in DRC – van Colombia en Zuid-Soedan zijn geen aantallen bekend. Het daadwerkelijk aantal geholpen en doorverwezen vrouwen ligt dus aanzienlijk hoger.​

Een greep uit onze resultaten in 2015:

We hebben in 3 landen hulp verleend: Colombia, Democratische Republiek Congo (DRC) en Zuid-Soedan. 

  • In de DRC en Colombia kregen 1.302 meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld een psychosociale/psychologische behandeling.
  • Ook organiseerden we in de DRC 1.873 vervolgsessies om te beoordelen hoe het met de meisjes en vrouwen gaat.
  • In de DRC hebben we 2 luisterhuizen gebouwd, 1 luisterhuis hersteld en ondersteunden we 23 huizen met onder andere materialen en personeel. Hier kunnen slachtoffers terecht voor psychosociale/ psychologische hulp. Ook is er ruimte voor tijdelijke opvang en overnachting als de terugtocht te lang is.
  • In Zuid-Soedan hebben we 1 medische instelling hersteld.
  • In de DRC zijn 851 meisjes en vrouwen doorverwezen naar een gezondheidsinstelling om daar een medische behandeling te ondergaan.
  • In alle drie de landen hielpen we honderdduizenden vrouwen en kinderen met voedsel, huishoudspullen, water en zaden, gereedschap.
  • In de DRC hebben 44 vrouwen een bijdrage ontvangen voor levensonderhoud, en 76 slachtoffers hebben financiële steun ontvangen waarmee zij zelf een onderneming kunnen starten.
  • In de DRC en Colombia bereikten we 92.883 mensen met bewustwording- en informatiecampagnes om zo het taboe te doorbreken en de slachtoffers meer kans te bieden om terug te keren in hun gemeenschap.
  • Aangezien voor de medische zorg en de hulp met eerste levensbehoefte geen exacte aantallen te noemen zijn kunnen we dit jaar geen exact aantal geven van geholpen vrouwen. Wel weten we dat in de DRC zeker 2.046 slachtoffers van seksueel geweld geholpen zijn. Het totaal aantal meisjes en vrouwen dat geholpen is in de 3 landen ligt een stuk hoger.

colombia 2.jpgLees het verhaal van Debora: ​"Ik durf weer in de spiegel te kijken" (klik op de quote).

Complete verantwoording in 2017

Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op het eerste jaar dat we het geld van 3FM Serious Request 2014 hebben besteed.  In totaal is ruim 12 miljoen euro beschikbaar om cruciale hulp aan meisjes en vrouwen te bieden. Zie hier meer informatie over de totale opbrengst. Voor de besteding van het volledige ingezamelde bedrag en de daadwerkelijke gerealiseerde hulp dankzij 3FM Serious Request 2014 geven we na 3 jaar complete verantwoording: in 2017 dus.

​Bekijk ook de re​sultaten van voorgaande edities.

 

noodhulp-bij-stille-rampen-sr14-content-car1_jpg.jpg 

 Lees het verhaal van Sandra: "'Mamma, waarom huil je?' Hoe kan ik hier antwoord op geven? " (klik op de quote)