Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2014 Veelgestelde vragen 3FM Serious Request 2014

Veelgestelde vragen 3FM Serious Request 2014

20140407_Rwanda_article_Main4.jpg Tijdens de Genocide in Rwanda werd een half miljoen vrouwen verkracht. Het Rode Kruis bood ondersteuning bij de opvang van slachtoffers.

Klopt het dat jullie zelf actief mensen telefonisch benaderen om te doneren?

Nee, dit klopt niet. 3FM en het Rode Kruis benaderen mensen niet actief via de telefoon met de vraag om te doneren voor 3FM Serious Request 2014. Wel kun je zelf een plaatje aanvragen per telefoon of een donatie doen. Kijk voor alle mogelijkheden om te doneren op www.3fm.nl.

Wat is het IBAN-nummer van gironummer 661?

Wil je niet onze onlinedoneermodule gebruiken voor 3FM Serious Request 2014, maar gewoon zelf geld overmaken via internetbankieren? Dan kun je het bedrag overmaken op IBAN-nummer NL56 INGB 0000 0006 61 (7 nullen), t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. 

Hoeveel van het ingezamelde geld komt nu echt bij de stille ramp terecht?

100% van alle inkomsten van 3FM Serious Request gaat naar het Rode Kruis. Van elke euro die gedoneerd wordt, gaat gemiddeld 97 eurocent naar de stille ramp die centraal staat tijdens de actie. In dit geval vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. De kosten die het Rode Kruis moet maken om aandacht te vragen voor een stille ramp beperken wij tot een absoluut minimum. Hieraan besteedt het Rode Kruis maximaal 3,5 eurocent per ingezamelde euro. Dat is een belangrijke onderscheidende factor van 3FM Serious Request; iedere euro gaat zo goed als 1 op 1 door naar de mensen die het echt nodig hebben.

Disclaimer

De opbrengst van 3FM Serious Request wordt aangewend voor de activiteiten van het Rode Kruis in landen waar door oorlog of conflict veel slachtoffers zijn van seksueel geweld. De inzet is om zoveel mogelijk vrouwen en meisjes die slachtoffer werden van seksueel geweld op te vangen en te helpen aan een betere toekomst. Anders dan andere jaren wordt het exact aangeven van het aantal slachtoffers dat geholpen is door het Rode Kruis dankzij deze inzameling anders. Dat heeft te maken met de gevoeligheid van het onderwerp en de conflictgebieden waar gewerkt wordt, dat heeft te maken met het taboe dat heerst op seksueel geweld. Het Rode Kruis creëert de juiste vorm van hulpverlening in de omgeving van de slachtoffers. Per slachtoffer wil het Rode Kruis de benodigde hulp aanbieden en dat zal vaak onderdeel uitmaken van een groter pakket zorgmaatregelen. Het Rode Kruis zal in november 2015 verantwoorden aan welke algemene hulpactiviteiten in (voornamelijk) conflictgebieden 3FM Serious Request heeft bijgedragen.

Welke kosten worden dan betaald van die 3,5%?

Dit zijn kosten die het Rode Kruis moet maken om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de stille ramp die we tijdens de actie 3FM Serious Request centraalstellen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van het online donatiesysteem dat de honderdduizenden donaties en plaataanvragen moet kunnen verwerken. Of het maken van promotiematerialen zoals posters en donatie-boxen om alle particuliere acties in het land te ondersteunen.

Hoeveel van opbrengst gaat naar het salaris van de directeur?

Van de opbrengst van 3FM Serious Request gaat geen enkele euro naar het salaris van de directeur van het Rode Kruis.

Is het geld van alle voorgaande edities al besteed?

Het geld van de 3FM Serious Request edities 2004 tot en met 2011 is volledig besteed. Voor de edities van 2012 en 2013 hebben het Rode Kruis en 3FM een bestedingstermijn van 3 jaar afgesproken. Hierop geeft het Rode Kruis jaarlijks in november verdere toelichting.