Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2015 Geef kinderen en jongeren in oorlog een toekomst

Geef kinderen en jongeren in oorlog een toekomst

#SR15 - 3FM Serious Request 2015 zet zich in voor de generatie van de toekomst: kinderen en jongeren die leven in oorlog en conflictgebieden, en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog. NPO 3FM geeft ze met Serious Request een stem. Keep them going!

 

De stille ramp

Bijna 50 miljoen kinderen en jongeren kunnen op dit moment als gevolg van oorlog of conflict niet (regelmatig) naar school of een beroepstraining volgen1. In plaats daarvan zijn jongeren en kinderen in conflictgebied bezig met overleven. Deze next generation verdient meer. Kinderen en jongeren die leven in oorlog moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Zodat zij in eigen levensonderhoud kunnen voorzien en kunnen werken aan een toekomst, voor zichzelf en de samenleving waarin zij leven.

 

NPO 3FM en het Rode Kruis willen jongeren en kinderen in conflictgebieden zoveel mogelijk perspectief geven op een betere toekomst en helpen met scholing of beroepstraining, en waar nodig met psychische hulp. Voor deze stille slachtoffers van oorlog vragen NPO 3FM en het Rode Kruis met 3FM Serious Request 2015 aandacht en zamelen zij geld in.

Recht op een toekomst

In oorlogstijd zijn jongeren vaak niet in staat een school- of (beroeps)opleiding af te ronden. Bijna 50 miljoen kinderen en jongeren in conflictgebieden kunnen niet (regelmatig) naar school of een opleiding volgen. De next generation die opgroeit in conflict in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo verdient meer toekomst. Zij moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot probleemoplossers, bouwers en innovators. Om hun eigen leven vorm te geven en te helpen hun samenleving weer op te bouwen.

De invloed van oorlog en conflict op een jong leven

Door oorlog en conflict raakt het dagelijks leven volledig ontwricht. Complete dorpen en steden liggen in puin. Inkomen en basisvoorzieningen vallen weg. Grote, vaak jarenlange conflicten maken mensen extreem kwetsbaar. In grote conflictgebieden in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo hebben miljoenen mensen dringend hulp nodig2. Alleen al in Syrië hebben 12 miljoen mensen, waaronder 5,6 miljoen minderjarigen behoefte aan opvang, medische zorg en voeding3.

jongeren-in-oorlog.jpg 

Fundamentele rechten

Tijdens een conflict ontbreekt het kinderen aan fundamentele rechten. Zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Zonder deze rechten lopen kinderen en jongeren grote risico’s. Ze moeten vluchten of worden gescheiden van hun familie. Kinderen worden voor de strijd gerekruteerd en soms als doelwit ingezet. Ze raken gewond of worden seksueel uitgebuit.

Traumatische ervaringen

Kinderen en jongeren moeten vaak meehelpen het gezin van voedsel te voorzien. Scholen zijn verwoest of in gebruik genomen voor andere doeleinden. Het ontbreekt aan onderwijsmateriaal. Of de weg naar school is gewoonweg te gevaarlijk. Is er al gelegenheid tot het volgen van een opleiding, dan kunnen deze factoren ervoor zorgen dat kinderen zich slecht op het leren kunnen richten. Door traumatische ervaringen en door tekort aan eten kunnen concentratieproblemen ontstaan met leerachterstanden tot gevolg. Al met al verliezen veel kinderen en jongeren door oorlog toekomstperspectief.

Keep them going​​​​​​​​​​!

3FM Serious Request 2015 zet zich in voor de generatie van de toekomst in oorlog en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Zij zijn de stille slachtoffers van de oorlog. Geef ze een toekomst. Keep them going!

 

         

         

 

 

1 Unesco- Unicef the broken promise of education for all

2 Global Humanitarian Assistance Report 2015

3 OCHA - Syria Response Plan 2015