Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2015 Veel gestelde vragen over de stille ramp 2015

Veel gestelde vragen over de stille ramp 2015

​Popzender NPO 3FM en het Rode Kruis zetten zich met 3FM Serious Request ieder jaar samen in voor een stille ramp: dit jaar (2015) is dit de ontwikkeling van kinderen en jongeren in conflictgebieden. Keep them going!

Q:        Wat is het thema van 3FM Serious Request in 2015?

A:         In de week voor kerst zet 3FM Serious Request 2015 zich in voor de generatie van de toekomst in oorlog en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden in landen zoals Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo. The next generation verdient toekomstperspectief, maar daarvoor is wel opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. Voor deze stille ramp, deze miljoenen kinderen en jongeren, zamelen de DJ's van 3FM samen met de rest van Nederland geld in. Meer informatie over deze stille ramp vind je hier: www.3fm.nl/seriousrequest en www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2015

 

Q: Wat is het doel van Serious Request 2015?

A:         Voor de editie 2015 vraagt 3FM Serious Request aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in oorlogsgebieden. Voor 50 miljoen kinderen en jongeren in conflictgebieden staat de ontwikkeling stil. Zij kunnen niet naar school omdat ze geen schoolspullen hebben, omdat ze getraumatiseerd zijn, omdat ze moeten werken om te kunnen eten of omdat ze geen spullen hebben om een beroep te leren. Terwijl deze next generation de toekomst van het land is. Serious Request 2015 roept op om deze kinderen en jongeren te helpen en daarmee deze generatie en dus de samenleving in die gebieden een toekomst te geven. Keep Them Going!

Concrete voorbeelden:

  • In Democratische Republiek Congo gaat in gebieden waar conflicten zijn of waren 40% van de kinderen niet naar school.
  • In Syrië en Zuid-Soedan kan de helft van de kinderen niet of nauwelijks naar school.
  • In de Centraal Afrikaanse Republiek gaat slechts 1 op de 7 kinderen naar de middelbare school.

Q: In welke landen gaan jullie de jongeren helpen?

A:         Een deel van de opbrengst zal door het Rode Kruis besteed worden aan jongeren in onder meer Syrië, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en Democratische Republiek Congo. 

Q: Wat is een stille ramp?

A:         Een stille ramp is een mondiaal probleem dat miljoenen mensen raakt, maar waarvoor geen aandacht is in de pers en waar geen geld voor binnenkomt. Sinds 2004 zet NPO 3FM met de actie elke jaar succesvol een stille ramp op de kaart. De afgelopen jaren werd aandacht gevraagd voor vluchtelingen in Darfur, familiehereniging in DR Congo, slachtoffers van landmijnen, de noodzaak van schoon drinkwater, vluchtelingen, malaria, kinderen die hun ouders hebben verloren aan aids, moeders en kinderen, getroffen door oorlog en conflicten, babysterfte en vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden.

Q: Is dit een stille ramp?

A:         Hoewel er voldoende aandacht is voor oorlog en vluchtelingen, is er geen aandacht voor jongeren en de consequenties van de oorlog voor hun ontwikkeling. De primaire hulpverlening is gericht op opvang en eerste levensbehoeften. Dat is belangrijk en logisch. Toch is de next generation de generatie die de wereld kan veranderen, verbeteren, opbouwen. De mensen in de conflictgebieden willen met hun kinderen een toekomst op kunnen bouwen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Daarvoor is ontwikkeling nodig en opleiding. En daar zetten 3FM en het Rode Kruis zich met deze editie van 3FM Serious Request voor in. Wij willen de mensen in het land helpen om een toekomst op te bouwen. Zodat ze niet hoeven te vluchten. Wil je meer weten over de vluchtelingen campagne kijken dan op www.rodekruis.nl

Q: Kan 3FM met Serious Request dit probleem oplossen?

A:         We zeggen niet de allesomvattende oplossing te hebben voor deze ramp, maar we gaan zoveel mogelijk jongeren helpen met met scholing, beroepstraining, psychische hulp en een basis waarmee in levensonderhoud kan worden voorzien, waardoor ze een toekomst op kunnen bouwen.

Q: Waarom is het belangrijk kinderen en jongen in conflictgebieden te helpen?

A:         Met het ingezamelde geld van 3FM Serious Request 2015 helpt het Rode Kruis jongeren met scholing, beroepstraining, psychische hulp en een basis waarmee in levensonderhoud kan worden voorzien.

In gebieden die geteisterd worden door conflicten kunnen bijna 50 miljoen kinderen en jongeren niet of niet regelmatig naar school, of gebruik maken van een beroepsopleiding. In Syrië en Zuid-Soedan krijgen 6,2 miljoen kinderen en jongeren geen onderwijs. Onderwijsmaterialen zijn niet beschikbaar, er is geen geld voor scholing, scholen zijn verwoest. Jongeren moeten primair overleven of helpen mee het gezin van voedsel te voorzien.

Deze jongeren kunnen straks hun wereld vormgeven, maar daarvoor is opleiding en persoonlijke ontwikkeling nodig. NPO 3FM en het Rode Kruis zetten zich in december 2015 voor hen in.

Q: Waarom juist jongeren?

A:         Jongeren vallen tijdens een oorlog vaak tussen wal en schip, waardoor hun ontwikkelingskansen worden afgesneden. Deze next generation speelt een belangrijke rol in de opbouw van een samenleving of gebied na een oorlog. Daarvoor is opleiding nodig en ontwikkeling. Daarvoor is zelden aandacht.

Q: Wat gaat met het ingezamelde geld gebeuren?

A:         Met het ingezamelde geld biedt het Rode Kruis jongeren bijscholing zoals lessen in Engels, Arabisch en wiskunde of ICT. Verder krijgen kinderen en jongeren lesmaterialen zoals pennen, potloden en schriften, in veel landen uberhaupt een voorwaarde om naar school te mogen gaan.
Daarnaast worden jongeren getraind zodat zij de arbeidsmarkt op kunnen en een eigen inkomen kunnen verdienen. Voorbeelden zijn: naaitrainingen, een opleiding tot kapper, elektricien of het repareren van mobiele telefoons, of een basisopleiding waarin wordt geleerd hoe een winkel op te starten.

Kinderen en jongeren in conflictgebieden zijn vaak ernstig getraumatiseerd, wat het werken aan een toekomst moeilijk maakt. Het Rode Kruis helpt met sessies bij een psycholoog of met deelname aan psychosociale activiteiten door getrainde Rode Kruis-vrijwilligers.

Als een gezin geen inkomsten heeft moeten kinderen meewerken op het land of op de markt en is er weinig of geen geld voor school. Het Rode Kruis helpt de gezinnen mee inkomsten te verwerven. Voorbeelden: zaden, gereedschap, visnetten, boten, naaimachines, trainingen in landbouwtechnieken of het verkrijgen van een startkapitaal voor het (her)opstarten van een bedrijfje.

 

Q: Wanneer en waar kan ik lezen/ zien hoe het geld uit 2014 is besteed?

A:         Door het jaar heen laat het Rode Kruis via www.rodekruis.nl weten hoe het met de bestedingen gaat. Begin november geeft het Rode Kruis een volledige verantwoording van de besteding. Meer informatie hierover vind je op www.rodekruis.nl en www.3fm.nl. Hoe het geld van de eerdere edities is besteed, vind je hier: http://www.rodekruis.nl/campagnes/3fm-serious-request-2013/eerdere-edities/eerdere_edities_serious_request

 

Q: Er zijn meer hulporganisaties die zich op deze doelgroep richten? Waarin onderscheidt het Rode Kruis zich van deze organisaties?

A:         Jongeren in conflictgebieden zijn moeilijk te bereiken. Doordat het Rode Kruis altijd handelt volgens de principes van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit en tevens  al jaren ervaring heeft met allerlei vormen van conflicten, heeft het Rode Kruis toegang tot conflictgebieden. Het Rode Kruis doet dit door continu samen te werken met lokale Rode Kruis vereniging en hun afdelingen, die diepe wortels hebben in de gemeenschap en samenwerken met mensen die graag vrijwilliger willen worden en namens het Rode Kruis hulp aanbieden aan hun naasten. Hierdoor is het Rode Kruis bijvoorbeeld  een van de weinige organisaties die echt hulp kan bieden in een land zoals het door burgeroorlog verscheurde Syrië.

Q: Waarom kiezen jullie ervoor om jongeren juist in de verwoeste oorlogsgebieden te helpen, en niet de vluchtelingen in Nederland of elders in Europa?

A:         Het Rode Kruis levert noodopvang, medische zorg en de eerste levensbehoeften op plekken waar dat nodig is, overal ter wereld. Jongeren die als vluchteling in Nederland of Europa terecht komen, krijgen vaak de gelegenheid om gebruik te maken van het onderwijssysteem ter plaatse. Bovendien helpt het Rode Kruis deze jongeren met de opvang en eerste levensbehoeften (zoals kleding). Dat is goed georganiseerd. Juist de jongeren die achterblijven in oorlogsgebieden, en dat zijn miljoenen kinderen, worden afgesneden van onderwijs en kansen op ontwikkeling.

De mensen in die gebieden willen graag verder: ze willen een beroep leren, willen hun kinderen naar school laten gaan en willen ondanks trauma's en verwondingen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Q: Waarom gaat 3FM Serious Request geen geld voor de vluchtelingencrises inzamelen?

A:        3FM Serious Request vraagt ieder jaar aandacht voor een stille ramp; een mondiaal probleem dat miljoenen mensen treft, maar waarvoor geen aandacht is in de media en waarvoor geen geld binnenkomt. In de media is veel aandacht voor vluchtelingen. Het is onmogelijk het een stille ramp te noemen. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat we met 3FM Serious Request niet al het leed in de wereld kunnen bestrijden. Het Rode Kruis levert op dit moment noodhulp (opvang, medicatie, zorg) in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen.

Het geld dat specifiek binnenkomt voor 3FM Serious Request 2015 wordt besteed aan jongeren en kinderen die door oorlog en conflicten niet (meer) naar school kunnen. Dat zijn jongeren die verblijven in conflictgebieden, maar ook in opvangkampen in de regio. Voor deze jongeren is geen aandacht en daardoor krijgen zij onvoldoende kans zich te ontwikkelen. Voor deze kinderen zetten NPO 3FM en het Rode Kruis zich met Serious Request in, in de hoop dat deze jonge mensen straks een positieve bijdrage gaan leveren aan de toekomst van hun eigen omgeving.