Nederlandse Rode Kruis
Zoeken.
Home Campagnes 3FM Serious Request 2016 Stille ramp

Stille ramp

Artikel delen?

Q: Wat is een stille ramp?
A: Een mondiaal probleem dat miljoenen mensen raakt, maar waarvoor geen aandacht is in de pers en waar geen geld voor binnenkomt. Sinds 2004 zet NPO 3FM met de actie elke jaar succesvol een stille ramp op de kaart. De afgelopen jaren werd aandacht gevraagd voor vluchtelingen in Darfur, familiehereniging in DR Congo, slachtoffers van landmijnen, de noodzaak van schoon drinkwater, vluchtelingen, malaria, kinderen die hun ouders hebben verloren aan aids, moeders en kinderen, getroffen door oorlog en conflicten, babysterfte, vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden en jongeren die slachtoffer zijn van oorlog en conflict.
 
Q: Wat is het doel van Serious Request 2016?
A: 3FM Serious Request 2016 vraagt aandacht voor kinderen die sterven aan de gevolgen van longontsteking. Een stille ramp die elke 35 seconden ergens ter wereld een kinderleven eist. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij kinderen onder de 5 jaar. En dat terwijl longontsteking eenvoudig te voorkomen en behandelen is.

Q: In welke landen gaan jullie de kinderen helpen?
A: Kindersterfte door longontsteking is het grootst in de Hoorn van Afrika en Sub-Sahara Afrika, waar veel kinderen in armoede leven. De ziekte maakt veel slachtoffers in onder andere Haïti, Ethiopië en Soedan. Met name in arme plattelandsgebieden ontbreekt het aan medische zorg, goede voeding en kennis hoe longontsteking voorkomen kan worden. In deze gebieden ligt longontsteking daarom vaak op de loer bij kinderen onder de vijf jaar, die hun weerstand nog aan het opbouwen zijn. Bij ondervoede kinderen, of kinderen die infecties hebben opgelopen, kan een longontsteking al snel fataal zijn. 

Q: Is dit een stille ramp?
A: Longontsteking is een stille ramp die elk jaar 900.000 jonge kinderlevens eist. Het is de stille killer bij kinderen onder vijf jaar en is neemt meer kinderlevens dan hiv, aids, malaria en mazelen bij elkaar opgeteld. 3FM Serious Request 2016 staat in het  teken van deze stille killer, die in de basis eenvoudig te voorkomen en behandelen is. 

Q: Wat gaat met het ingezamelde geld gebeuren?
A: Met het ingezamelde geld van 3FM Serious Request 2016 kan het Rode Kruis lokale gezondheidszorg verbeteren en vaccinatiecampagnes ondersteunen. Verder informeren Rode Kruis-medewerkers ouders en gezondheidsmedewerkers over het belang van borstvoeding en goede voeding, hygiëne, een rookvrij huis en hoe ze longontsteking kunnen voorkomen, op tijd herkennen en behandelen.  

Q: Geven jullie het geld alleen uit aan deze voorbeelden?
A: Het Rode Kruis baseert haar hulpverleningsactiviteiten uiteindelijk op de actuele behoeften in een bepaald gebied. De geefvoorbeelden zijn illustraties van hulp die we, als daar op dat moment behoefte aan is, kunnen leveren. Echter, als de situatie verandert kan het zijn dat behoeften veranderen en er dus ook andere hulp nodig is. De hulpverleningsactiviteiten zullen per land verschillen. Ook de bedragen voor de hulp die genoemd wordt in de voorbeelden zijn niet in elk land hetzelfde. Het prijsniveau verschilt sterk per land vanwege o.a. de infrastructuur van een land en de hieraan verbonden kosten voor logistiek, transport evenals veranderende wisselkoersen. 

Q: Wie besluit welke stille ramp er wordt gekozen voor 3FM Serious Request?
A: Het Rode Kruis legt ieder jaar een aantal stille rampen voor aan de zenderredactie van 3FM waaruit vervolgens in nauw overleg een keuze wordt gemaakt.