Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes Vergeten Liedjes Schrijnend gebrek aan voedsel in conflictgebieden

Schrijnend voedseltekort in conflictgebieden

Wat hebben Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek met elkaar gemeen? De drie landen zijn zo verschillend. Toch is er één overeenkomst: het steeds schrijnender gebrek aan voedsel.

Kinderen in Syrie met voedselpakketten.jpg 

Lokale voedseltekorten en ondervoeding in Syrië

Op dit moment hebben 10 miljoen Syriërs hulp nodig. In Syrië zelf zijn 7 miljoen mensen ontheemd geraakt. Zo'n 3 miljoen mensen zijn gevlucht naar omringende landen, als Libanon, Jordanië en Irak. Veel mensen zitten vast in gebieden die omringd zijn door geweld of onveilige gebieden. Bijna de helft van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp en dan met name van voedselhulp. Het conflict duurt voort en het aantal mensen dat op vlucht slaat voor het geweld zal verder toenemen.

Burgers die vastzitten in bevochten gebieden hebben door het voortdurende geweld geen of beperkte toegang tot voedsel waarmee zij een gezonde, complete maaltijd kunnen bereiden. Zelfs basisvoedingsmiddelen zijn vaak niet langer te koop. De weinige neerslag die gevallen is in het conflictgebied leidt tot grote droogte en mislukte oogsten. Doordat de landbouw grotendeels stil is komen te liggen, stijgen de voedselprijzen. Mensen zonder werk, zonder inkomen of geld zijn niet meer in staat het schaarse voedsel dat er nog is te kopen.

Deze situatie leidt tot lokale voedseltekorten en gevallen van ondervoeding. Door de onveiligheid zijn gebieden onvoldoende toegankelijk voor humanitaire hulpverlening. In Hama, Homs, Aleppo, het platteland rond Damascus, Quneitra, Deir Ezzor, Idleb en de omgeving van de stad Dar'ar neemt het aantal gevallen van ondervoeding toe.

Moeder en kind in Zuid-Soedan.jpg 

De afhankelijkheid van voedselvoorziening in Zuid-Soedan

Sinds de start van het conflict in december 2013 hebben 1,3 miljoen mensen hun dorpen en steden verlaten en zijn nog eens 450.000 mensen naar omringende landen gevlucht. Soms gewond, vaak getraumatiseerd is het merendeel van de ontheemden opgevangen in vluchtelingenkampen. Daar is men vrijwel volledig afhankelijk van voedselverstrekking. Met de komst van de regentijd en verwoeste oogsten zal de voedselnood alleen nog maar toenemen.  

Op dit moment hebben ruim 3 miljoen mensen onvoldoende te eten. 800.000 mensen zijn ernstig ondervoed. Tenminste de helft van de slachtoffers van het geweld in Zuid-Soedan is kind. De situatie zal naar verwachting steeds schrijnender worden.

Kleuter in Zuid-Soedan.jpg 

Dreigende ondervoeding in de Centraal Afrikaanse Republiek

Sinds december 2012 zijn bijna 1 miljoen mensen in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) op de vlucht geslagen als gevolg van zware gevechten tussen verschillende groeperingen. De meeste mensen zijn gevlucht naar vluchtelingenkampen. In het grootste opvangkamp nabij de hoofdstad verblijven meer dan 35.000 mensen. Ziektes verspreiden zich snel, zeker in de regentijd. Malaria is in CAR de belangrijkste doodsoorzaak van kinderen onder de vijf jaar.

Een groot deel van het land kampte al in 2013 met problemen rond de voedselvoorziening. De situatie is verder verslechterd door het aanhoudende geweld en de grote onveiligheid. Oogsten zijn vernield en lokale markten verdwenen. Transport is ontregeld of zelfs onmogelijk. Scholen zijn gesloten. Zeker 1,3 miljoen mensen hebben onvoldoende te eten en daarom dringend voedselhulp nodig.

Hulpverlening is lastig. Vaak is het te gevaarlijk om bepaalde gebieden in te gaan, omdat de gevechten voortduren. Kinderen raken in zo'n situatie gemakkelijk ondervoed. Ongeveer 100.000 kinderen dreigen te sterven door een gebrek aan voedsel en ongeveer 430.000 kinderen dreigen ondervoed te raken. Bijna 250.000 zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, hebben te weinig te eten. 

doe een gift.png