Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes Vluchtelingen: wie kies jij? Laat het Rode Kruis niet kiezen

Laat het Rode Kruis niet kiezen

Het aantal mensen op de vlucht voor conflict en oorlog, op zoek naar veiligheid en een menswaardig bestaa​n​ was in 2014 hoger dan ooit - en dit aantal neemt nog steeds toe. Het Rode Kruis staat als noodhulporganisatie steeds vaker voor uiterst lastige dilemma's.

Jongens-gevlucht-640.jpg We bieden wereldwijd hulp aan vluchtelingen, maar moeten steeds vaker keuzes maken, simpelweg omdat er niet voldoende geld is.

 In conflictgebieden zoals Syrië, Libië, Jemen, de Centraal Afrikaanse Republiek, Oekraïne en Zuid-Soedan hebben gevechten tussen gewapende groeperingen ertoe geleid dat miljoenen mensen zijn gevlucht. Velen raakten ontheemd in eigen land, anderen zagen zich gedwongen om naar andere landen - soms buurlanden - te vertrekken.  

Volledig afhankelijk van noodhulp

Mensen op de vlucht voor geweld laten niet alleen hun huis en dierbaren - , maar ook hun bron van inkomsten achter. Velen raken voor hun eerste levensbehoeften volledig afhankelijk van hulpverlening.  Een vluchteling is vaak alles kwijt: heeft geen dak om onder te leven, geen eten, geen schoon drinkwater en  geen sanitaire voorzieningen. Daardoor liggen ziektes op de loer, terwijl zieke of gewonde vluchtelingen vaak geen dokter hebben die hen kan verzorgen.

Gedwongen keuzes

Het Rode Kruis biedt wereldwijd hulp aan vluchtelingen, maar wordt gedwongen keuzes te maken, simpelweg omdat er niet voldoende geld is. Daardoor staan we als noodhulporganisatie regelmatig voor uiterst lastige dilemma's: minder mensen helpen, of minder lang, of inleveren op de hoeveelheid praktische hulp p er persoon, bijvoorbeeld door halve voedselpakketten uit te delen. Zodat meer mensen hulp krijgen, maar dan met de verdrietige consequentie dat zij minder lang met het pakket doen.                                                               

Laat ons niet kiezen

Wij willen ervoor zorgen dat we dit soort keuzes niet hoeven te maken. Want het Rode Kruis helpt iedereen in nood. Laat ons niet kiezen. 


 

Of geef op Giro 6868, IBAN-nummer NL83 INGB 0000 0068 68 (6 nullen), ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.