Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes Vluchtelingen: wie kies jij? 60 Miljoen mensen op de vlucht

60 Miljoen mensen op de vlucht

​De vluchtelingenstroom naar Europa lijkt oneindig. Toch is het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is voor conflict en geweld nog veel groter. De vluchtelingenproblematiek in feiten & cijfers.

Wereldwijd zijn er 59,5 miljoen mensen op de vlucht voor conflict en geweld, waarvan 19,5 miljoen vluchtelingen, 1,8 miljoen asielzoekers (mensen die een asielaanvraag hebben ingediend) en 38,2 miljoen ontheemden (zogenaamde IDP's, oftewel Internally Displaced Persons: mensen die hun huis hebben verlaten maar niet hun eigen land uit zijn). In 2014 kwamen er 8,3 miljoen vluchtelingen bij, een record. Bron: UNHCR Global Trends 2014

Het aantal vluchtelingen is de laatste jaren flink toegenomen. In 2013 lag het aantal vluchtelingen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog boven de 50 miljoen en inmiddels is dit bijna 60 miljoen. Bron: UNHCR World Refugee Day 2014

 

infographic.jpg Het verloop van het totaal aantal vluchtelingen wereldwijd tussen 1993 en 2013.

Jonge vluchtelingen

51% van alle vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. Dit komt overeen met de jongere bevolkingsopbouw in de landen van herkomst. Toch is het percentage jongeren ten opzichte van 2009 toegenomen. In dat jaar was 41% van de vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Bron: UNHCR Global Trends 2014

infographic2.jpg 

Het aantal nieuwe vluchtelingen in 2014 ligt hoger dan in voorgaande jaren.

Aantal vluchtelingen dat naar huis terugkeert

Opvallend bovendien is dat 2014 het jaar was waarin slechts 126.800 vluchtelingen konden terugkeren. Dat was het laagste aantal sinds 1983. UNHCR verwacht dat deze negatieve trend doorzet en dat samen met een toenemend aantal nieuwe vluchtelingen de crisis alleen maar verergerd. Er kunnen steeds minder mensen terug, terwijl er meer vluchtelingen bij komen. Bron: UNHCR Global Trends 2014

infographic3.jpg 

Het aantal vluchtelingen dat kon terugkeren is in 2014 op z'n laagst.

Top-10 herkomstlanden

Syrië is sinds 2014 het land waar de meeste vluchtelingen vandaan komen. In 2013 was dit nog Afghanistan. Samen met Somalië vormen Syrië en Afghanistan de top-3 van landen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen. Met zo’n 3,9 miljoen afkomstig uit Syrië, zo’n 2,6 miljoen uit Afghanistan en 1,1 miljoen uit Somalië is de top-3 verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle vluchtelingen in de wereld in 2014. Bron: UNHCR Global Trends 2014

infographic4.jpg De top-10 landen van herkomst wordt aangevoerd door Syrië, Afghanistan en Somalië.

Bestemmingslanden

Veel vluchtelingen komen terecht in omringende landen. De meeste Syrische vluchtelingen die hun land hebben verlaten zijn in  buurlanden terechtgekomen: Turkije, Libanon en Iran. Hetzelfde geldt voor vluchtende Afghanen: zij belandden in Pakistan en Iran. Gevluchte Somaliërs zochten veiligheid in Ethiopië en Kenia. Turkije, Pakistan en Libanon zijn al met al de belangrijkste bestemmingslanden voor vluchtelingen in 2014.  Bron: UNHCR Global Trends 2014

Top 6 Bestemmingslanden

1. Turkije (1,59 miljoen vluchtelingen)

2. Pakistan (1,51 miljoen)

3. Libanon (1,15 miljoen)

4. Iran (982.000)

5. Ethiopië (659.500)

6. Jordanie (654.100)

 Bron: http://blog.csaladen.es/refugee/

Hoeveel vluchtelingen nemen landen op?

Sommige landen herbergen naar verhouding veel meer vluchtelingen dan andere. Het relatief grootste aantal vluchtelingen is te vinden in Libanon: 232 vluchtelingen per 1.000 inwoners. Dat komt neer op 1 miljoen vluchtelingen in dit 4,4 miljoen inwoners tellende land. Jordanië (87 op 1.000) en Nauru (39 op 1.000) maken deze top-3 compleet.

Hoeveel vluchtelingen komen naar Nederland?

In 2014 telde Nederland 82.494 vluchtelingen en 6.940 asielzoekers (bron: UNHCR).  Op een bevolking van 16.829.289 inwoners in 2014 (CBS) zijn dit 5 vluchtelingen per 1.000 inwoners.

Wat doet het Rode Kruis?

Hulp is niet alleen nodig voor vluchtelingen die voet op Europese bodem zetten, maar dus ook - en vooral - in andere delen van de wereld. Lees hier wat het Rode Kruis voor vluchtelingen doet

#WieKiesJij

60 Miljoen mensen zijn op de vlucht voor conflict en geweld. Zij hebben huis en haard verlaten, soms zelfs hun land, op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Al deze mensen hebben dringend hulp nodig. Water, huisvesting, voedsel en medische zorg. Laat ons niet kiezen.

 

Of geef op Giro 6868, IBAN-nummer NL83 INGB 0000 0068 68 (6 nullen), ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.