Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Campagnes Vluchtelingen: wie kies jij? Wat doet het Rode Kruis voor vluchtelingen?

Wat doet het Rode Kruis voor vluchtelingen?

#Vluchtelingen - ​Mensen op de vlucht voor conflict en oorlog zijn vaak alles kwijtgeraakt. Zij hebben geen dak boven het hoofd, geen eten, geen schoon drinkwater en geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Zij lieten niet alleen hun huis, maar ook dierbaren - en hun bron van inkomsten achter. Dit maakt hen voor de eerste levensbehoeften volledig afhankelijk van hulpverlening.

infoeuropa.jpg 

  • Het Rode Kruis zorgt voor noodonderdak, tenten, zeilen of materialen waarmee mensen op de vlucht een tijdelijk dak boven het hoofd kunnen bouwen.
  • Door het uitdelen van voedselpakketten of maaltijden zorgt het Rode Kruis ervoor dat vluchtelingen een maaltijd kunnen bereiden of te eten hebben.
  • Het Rode Kruis zorgt voor schoon drinkwater, bijvoorbeeld door putten te slaan of jerrycans uit te delen waarmee het water veilig vervoerd en bewaard kan worden. Of door waterzuiveringstabletten uit te delen waarmee vies water gezuiverd kan worden. Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte, onontbeerlijk om te overleven. Vervuild drinkwater is vaak de oorzaak van ziektes zoals diarree, waaraan met name kinderen en ouderen kunnen overlijden.
  • Het Rode Kruis zorgt ervoor dat mensen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen.
  • Vluchtelingen die gewond, ziek of zwanger zijn krijgen medische zorg van het Rode Kruis. Bijvoorbeeld in noodklinieken op plekken waar veel vluchtelingen samenkomen: vluchtelingenkampen en opvangcentra. Soms ondersteunt het Rode Kruis klinieken of ziekenhuizen in conflictgebieden die gebrek aan personeel of medicijnen hebben. Soms zorgt het Rode Kruis via rondreizende mobiele medische teams voor zieke vluchtelingen.
  • Vluchtelingen die in alle chaos het contact met familieleden zijn kwijtgeraakt krijgen hulp. Het Rode Kruis helpt door wereldwijd familieleden op te sporen en te zorgen voor contactherstel.

 

60 Miljoen mensen op de vlucht 

60 Miljoen mensen wereldwijd zijn op de vlucht voor conflict en geweld in eigen land. Zij hebben huis en haard verlaten, op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Al deze mensen hebben dringend hulp nodig. Water, huisvesting, voedsel en medische zorg. Laat ons niet kiezen. 

Of geef op Giro 6868, IBAN-nummer NL83 INGB 0000 0068 68 (6 nullen), ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.​