Home Over ons Het Rode Kruis

Het Rode Kruis

Doet een ramp of conflict zich voor, dan helpen we direct. Met een netwerk van meer dan 100 miljoen vrijwilligers, leden en donateurs wereldwijd is het Rode Kruis altijd ter plaatse. We starten levensreddende activiteiten en bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische voorzieningen. Doel: zoveel mogelijk levens redden.

Wereldwijd en dichtbij

Wereldwijd bieden we noodhulp aan slachtoffers van een ramp of gewapend conflict. In Nederland verlenen we Eerste Hulp en medische assistentie. We bestrijden eenzaamheid, ontlasten mantelzorgers en geven een thuis aan ernstig zieke kinderen.
 
We werken vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op respect en waardigheid. En helpen mensen in de grootste nood als eerste. Hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening speelt hierbij geen rol.
Opgericht in 1867 maakt het Nederlandse Rode Kruis deel uit van het Internationale Rode Kruis.

 Hulp in Nederland

 Hulp wereldwijd