Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Henry Dunant-lezing

Henry Dunant Lezing

​11 februari 2015 door Minister van Infrastructuur en Milieu
Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

 

 Om stil te staan bij het leven van de oprichter van het Rode Kruis, Henry Dunant, en bij diens ideeën die vastgelegd zijn in de grondbeginselen van het Rode Kruis, organiseert het Nederlandse Rode Kruis op woensdag 11 februari 2015 (16.00u.-17.30u.) in Den Haag de tweede Henry Dunant-lezing.

De lezing wordt uitgesproken door Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. In 2014 presenteerde zij het nieuwe Deltaplan, dat Nederland voor de komende vijftig jaar beschermt tegen het water. Maar waterveiligheid gaat óók over hoe we ons kunnen voorbereiden op het onvoorstelbare: dat er toch een overstroming plaatsvind. Daarover zal zij, aan de hand van de grondbeginselen van het Rode Kruis, de lezing houden. Aansluitend zal communicatiestrateeg Paul Stamsnijder uiteenzetten hoe wij over risico's met de maatschappij kunnen communiceren.

Het Rode Kruis draagt bij aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door mensen te helpen wier leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd. Bij de realisatie hiervan zijn de zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid leidend. Onze achterban van ruim 30.000 vrijwilligers zet zich in Nederland in voor het Rode Kruis, bijvoorbeeld tijdens rampen. Op grond van de Verdragen van Genève en Statuten van de Internationale Rode Kruis Beweging, is het de taak van een nationale Rode Kruisvereniging om de overheid aan te vullen of te vervangen in de humanitaire opdracht, onze belangrijke auxiliaire rol.

Met de Henry Dunant-lezing wil het Nederlandse Rode Kruis de externe dialoog over de actuele relevantie van haar zeven grondbeginselen voor de Nederlandse samenleving stimuleren.


water.jpg