Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Aanvullend protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III)

Aanvullend protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III)

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


08-12-2005
14-01-2007


14-03-2006
13-12-2006
13-06-2007
Nee10-10-2010


13-06-2007

10-10-2010

10-10-2010

Genève, 8 december 2005

Het originele Verdrag van Genève, aangenomen op 22 augustus 1864, creëerde het rode kruis embleem. Vanaf het begin was het embleem een zichtbaar teken van de neutrale status en de bescherming die het humanitair oorlogsrecht verstrekt aan de medische diensten van de krijgsmachten en personen behorend bij de Rode Kruis Beweging. Op dat moment leek de aanname van een enkel onderscheidend symbool een essentiële voorwaarde te zijn voor deze bescherming. Tegen het einde van de negentiende eeuw werden echter ook de rode halve maan en de rode leeuw en zon gebruikt. De Verdragen van Genève van 1949 bevestigden alle drie de emblemen.
   
Soms worden de emblemen in bepaalde contexten gezien alsof ze een religieuze of politieke bijbetekenis hebben. Deze opvatting is de oorzaak van grote belemmeringen voor het werk van de Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan Beweging.
Om dit te verhelpen hebben de staten die partij zijn bij de Verdragen van Genève een derde Protocol aanvullend bij de Verdragen aangenomen. Dit document erkent een extra embleem, het rode kristal, bestaande uit een rood kader in de vorm van een gekanteld vierkant op een wit veld. Het rode kristal is niet bedoeld om het kruis en de halve maan te vervangen, maar om een andere mogelijkheid te geven. De rode leeuw en zon is nog steeds erkend, maar wordt niet meer gebruikt. Aanvullend Protocol III is op zo’n manier opgesteld dat enige toekomstige ontwikkeling van andere emblemen niet mogelijk is.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)