Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel 30 augustus Internationale Dag van de Verdwenen Persoon
30 augustus 2012 |

30 augustus Internationale Dag van de Verdwenen Persoon

Families van talloze mensen over de hele wereld, die vermist zijn geraakt ten tijde van gewapende conflicten en andere situaties, leven in onzekerheid: wat is er gebeurd met hun dierbaren?

 
De betrokken autoriteiten hebben de verplichting om alles te doen wat in hun macht ligt om het lot van vermisten op te helderen. Dit is echter niet genoeg. Er moet meer gedaan worden om families van de vermisten te helpen om de moeilijkheden waar zij in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden te overwinnen, zo meldt het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Dragers van onheil?

"De littekens die een oorlog achterlaat bij familieleden van vermiste personen en hun gemeenschappen zijn diep", zegt Marianne Pecassou, die aan het hoofd staat van de activiteiten die het ICRC uitvoert voor families van vermiste personen. "Mensen die niet weten of degenen die zijn verdwenen nog in leven zijn of misschien toch dood, leiden een leven van onzekerheid. In sommige gevallen, wachtten zij al tientallen jaren, en het gebeurt vaak dat ze lijden aan emotionele en sociale isolatie. Soms worden ze zelfs gemeden omdat ze als dragers van onheil worden gezien. Vrouwen kunnen worden gestigmatiseerd, omdat ze worden achtergelaten zonder de bescherming van een mannelijk familielid. "

Hoe hiermee om te gaan?

Belangrijk is, dat de families zelf vaak een manier vinden om, met of zonder hulp, deze uitdagingen te overwinnen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld mensen samen te brengen om de vermiste personen te herdenken of door het uitvoeren van alternatieve begrafenisrituelen. Door hun vermiste familieleden in hun hart en geest te houden, zorgen de families ervoor dat ze niet volledig verdwijnen.

Libië

In Libië, waar een groot aantal mensen vermist is geraakt, onder wie velen die zijn gearresteerd of omgekomen tijdens het recente conflict, weten duizenden families nog steeds niet wat er met hun familieleden gebeurd is. "De familie informeren over het lot van hun geliefden is niet alleen een wettelijke verplichting, het is een kwestie van menslievendheid", zegt Laurent Saugy, die de ICRC activiteiten met betrekking tot de vermiste personen in Libië coördineert, in de ICRC-video hieronder.
"Het maakt niet uit hoeveel tijd er is verstreken, de autoriteiten moeten alles doen wat in hun macht ligt om het lot van de vermisten op te helderen en de families te voorzien van alle informatie die zij verkrijgen," aldus mevrouw Pecassou. "Intussen is het noodzakelijk om de families de steun te geven die ze nodig hebben om met dagelijkse uitdagingen om te gaan, zodat ze door kunnen gaan met hun leven."