Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Frits Kalshoven Competitie 2012 over betere bescherming voor burgers en multinationale troepeninzet
12 maart 2012 |

Frits Kalshoven Competitie 2012 over betere bescherming voor burgers en multinationale troepeninzet

Op vrijdag 9 maart stond het Vredespaleis in het teken van het humanitair oorlogsrecht. In de grote zaal vond de feestelijke afsluiting plaats van de jaarlijkse Frits Kalshoven Competitie. Met dit vijfdaagse evenement vergroot het Rode Kruis de kennis van studenten over het rechtsgebied dat geldt in oorlogstijd.  

Lustrumeditie

Dit jaar was het eerste lustrum van de Frits Kalshoven Competitie. De organisatoren, het Nederlandse Rode Kruis en het Vlaamse Rode Kruis, pakten daarom groots uit. Bekende experts op het gebied van internationaal recht, waaronder advocate Liesbeth Zegveld, rechter Christine van den Wyngaert van het Internationaal Strafhof en ICRC-lid Yves Sandoz, spraken voor een publiek van circa 90 personen. Frits Kalshoven zelf, naamgever van de competitie en één van ‘s werelds meest gerenommeerde experts inzake humanitair oorlogsrecht, was eregast.

Studenten strijden in fictieve oorlog

Van 5 tot en met 9 maart namen 12 teams van in totaal 36 Nederlandse en Belgische rechtenstudenten het tegen elkaar op in Den Haag. Tijdens rollenspellen en een pleitwedstrijd rond een fictieve oorlog lieten zij zien dat ze hun kennis van het humanitair oorlogsrecht in de praktijk kunnen toepassen. Teams van de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Amsterdam behaalden de finale. Zij bepleitten op 9 maart hun zaak voor een erejury onder leiding van Brigade-Generaal Spijk. De Universiteit van Leiden won de pleitwedstrijd. De Leidse studente Reka Hollos kreeg bovendien de prijs voor Beste Spreker. Het team van de UvA viel ook in de prijzen: zij presteerden het beste in de rollenspellen.

Paneldebat

Het Rode Kruis vindt dat de bescherming van burgers beter kan in conflicten waaraan multinationale troepen van coalities of internationale organisaties zoals de NAVO deelnemen. Het is niet altijd duidelijk hoe het internationaal recht moet worden toegepast en wie verantwoordelijk is voor de bescherming van burgers. Een paneldebat hierover volgde dan ook de finale op.

Vooruitgang in bescherming burgers?

Panelleden Pieter De Crem, Belgisch Minister van Defensie, en Baldwin de Vidts, voormalig adviseur aan de Secretaris-Generaal van de NAVO, gaven aan dat burgers tegenwoordig beter tegen geweld worden beschermd dan tien jaar geleden. Steeds vaker staat bescherming van de burgerbevolking expliciet vermeld in het mandaat van een missie, zoals bij Operation Unified Protector in Libië. Liesbeth Zegveld stelde echter dat niet met zekerheid kan worden gezegd of mensen nu daadwerkelijk veiliger zijn. Body counts van omgekomen burgers worden niet bijgehouden. Los van de goede intenties zou bij iedere missie moeten worden nagegaan welk reëel effect deze heeft gehad op de burgers.
 
De studenten en andere aanwezigen konden ook vragen voorleggen aan het panel. Zij gingen in op uiteenlopende onderwerpen: van private militaire bedrijven tot humanitaire corridors in Syrië en de Kony 2012 actie op Facebook. Oorlogsrecht bleek eens te meer heel actueel.

Het Rode Kruis en humanitair oorlogsrecht

Het Rode Kruis is de drijvende kracht achter de verspreiding en ontwikkeling van het humanitair oorlogsrecht. Veel taken van het Rode Kruis zijn opgenomen in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen. Zo is de bescherming van en hulp aan oorlogsslachtoffers een belangrijke taak van het Internationale Rode Kruis. ​