Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel HOR Actueel: Hulpverleners en hulpgoederen moeten worden beschermd
21 september 2016 |

HOR Actueel: Hulpverleners en hulpgoederen moeten worden beschermd

#HOR Actueel Op maandag 19 september werd een opslagplaats van de Syrische Rode Halve Maan (SARC) en een hulpkonvooi in Aleppo aangevallen. Bij het bombardement kwamen circa 20 mensen om het leven, waaronder een coördinator van de Syrische Rode Halve Maan. Deze verschrikkelijke gebeurtenis roept de vraag op wat het humanitair oorlogsrecht zegt over de bescherming van hulpverleners en hulpgoederen.

hulpkonvooi getroffen syrie.jpg In de nacht van maandag op dinsdag werd een hulpkonvooi met vrachtwagens getroffen door een bombardement​

Wat is er gebeurd?
Een opslagplaats en een hulpkonvooi van de Syrische Rode Halve Maan (SARC) zijn aangevallen. Daarbij zijn circa 20 mensen om het leven gekomen. Het hulpkonvooi bestond uit 31 vrachtwagens en was onderweg van Orem Al Kubra, in de provincie Aleppo, naar de stad Aleppo. Na dagen wachten had het konvooi maandag 19 september 2016 juist toestemming gekregen om het gebied te betreden, maar door de aanval hebben 78.000 mensen nu geen medicijnen, voedsel en dekens ontvangen. Deze hulpgoederen waren heel hard nodig.

Wat zegt het HOR over de bescherming van hulpverleners en hulpgoederen?

  • De verantwoordelijkheid tot het leveren van de levensnoodzakelijke goederen ligt in de eerste plaats bij de partij(en) in het gewapend conflict onder wiens controle de burgers zijn. Indien deze partijen niet (meer) in staat zijn om deze verantwoordelijkheid na te komen, dan moeten ze snel en ongehinderd toegang van humanitaire hulpverlening toestaan.
  • Humanitaire hulpverleners en hulpgoederen moeten gerespecteerd en zijn beschermd . Deze verplichting geldt voor alle strijdende partijen bij het conflict..
  • Hulpverleners moeten de bewegingsvrijheid krijgen om hun werk te kunnen doen. Dit betekent dat ze beschermd zijn en niet mogen worden aangevallen. De bewegingsvrijheid van hulpverleners mag, volgens de regels van het HOR, alleen tijdelijk worden beperkt in geval van dwingende militaire noodzaak.

Emblemen
Het hulpkonvooi was voorzien van de rode halve maan embleem. Dit embleem is de visualisering van de bescherming die hulpverleners genieten en betekent feitelijk 'Niet schieten! Hier wordt hulp geboden.' De bescherming van dit embleem ligt besloten in de verdragen van Genève. Herkenning en eerbiediging van dit teken is van levensbelang.  Tijdens een gewapend conflict wordt het embleem gebruikt als symbool voor de bescherming van zieken, gewonden, medisch personeel en ziekenhuizen.

Schending HOR
Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht. Het konvooi had vooraf de nodige autorisaties gekregen om zich te verplaatsen en alle strijdende partijen waren op de hoogte. Wanneer uit onderzoek blijkt dat deze aanval opzettelijk was gericht op het konvooi, dan kan deze aanslag als een oorlogsmisdaad gekwalificeerd worden.

Wat doet het Rode Kruis?
De Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging veroordeelt de aanval fel.  Er is sprake van een schending van het humanitair oorlogsrecht. Hulpverleners en hulpgoederen moeten gerespecteerd en beschermd worden onder het humanitair oorlogsrecht. Deze verplichting geldt voor alle partijen bij het conflict, staten en gewapende groepen.
Het Rode Kruis herhaalt haar vraag aan alle partijen in het conflict om nauwkeurig de regels van het humanitair oorlogsrecht te volgen, inclusief de verplichting tot het beschermen van hulpverleners.

Artikel delen?