Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel HOR Actueel: De bescherming van vluchtelingen onder het humanitair oorlogsrecht
13 oktober 2015 |

HOR Actueel: De bescherming van vluchtelingen onder het humanitair oorlogsrecht

​Het aantal mensen op de vlucht heeft een recordhoogte bereikt, wereldwijd zijn bijna 60 miljoen mensen op de vlucht. Deze groep kan in twee categorieën worden onderscheiden. Ten eerste zijn er ‘vluchtelingen’, personen die hun land ontvlucht zijn en dus een internationale grens zijn overgestoken. Vluchtelingen worden eerst en vooral beschermd door het internationaal vluchtelingenrecht. Maar indien vluchtelingen zich bevinden op het grondgebied van een staat die bij een gewapend conflict betrokken is worden zij eveneens beschermd door het humanitair oorlogsrecht (HOR).

 

 

Wat zegt het humanitair oorlogsrecht?

Vluchtelingen moeten allereerst worden gezien als 'normale' burgers die beschermd worden door alle HOR-regels die burgers tijdens een gewapend conflict beschermen. Deze regels houden onder meer in dat burgers en burgerobjecten niet direct mogen worden aangevallen. Ook mag de burgerbevolking niet worden uitgehongerd en mogen voor de bevolking noodzakelijke goederen (zoals voedingsmiddelen, vee, drinkwaterinstallaties) niet worden vernietigd. Bovendien is het collectief straffen van de bevolking, bijvoorbeeld door het vernietigen van huizen, verboden.

Ook  bevat het HOR regels die moeten voorkomen dat burgers in een gewapend conflict genoodzaakt zijn hun huizen te ontvluchten. Het is bijvoorbeeld verboden om burgers te dwingen hun verblijfplaats te verlaten, behalve indien hun veiligheid of belangrijke militaire redenen dit vereisen. Wanneer vluchten onvermijdelijk is geworden, zijn er ook beschermingsregels om vluchtelingen in een gewapend conflict te beschermen. Als  vluchtelingen zich bevinden op het grondgebied van een staat die in oorlog is, mogen ze  niet worden behandeld als vijandelijke vreemdelingen louter op basis van hun nationaliteit.  

Aanvullende bescherming

Vluchtelingen moeten worden beschouwd als beschermde personen Hieruit vloeit voort dat zij onder geen beding mogen worden overgedragen aan een land waar zij vervolging kunnen vrezen op grond van hun politieke of godsdienstige overtuiging. Dit beschermt hen tegen gedwongen terugkeer naar het land waaruit zij zijn gevlucht.

Wat doet het Rode Kruis?

Het Rode Kruis zet zich in voor humanitaire hulp aan vluchtelingen in conflictgebieden en hulp bij opvang in ons land. Zo coördineert het Nederlandse Rode Kruis op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers  de giften en andere acties voor vluchtelingen in Nederland. Daarom zijn bijvoorbeeld overal in het land Welkom Winkels geopend in de buurt van asielzoekerscentra. Daarnaast helpt het Nederlandse Rode Kruis vluchtelingen die het contact met hun familieleden hebben verloren. Doormiddel van tracing wordt geprobeerd het contact met familie te herstellen. Daarnaast roept het Internationale Rode Kruis alle partijen bij een conflict voortdurend op respect te hebben voor het HOR en basisprincipes van humaniteit in acht te nemen tegenover burgers. Respect voor HOR-regels kan bescherming bieden indien mensen op de vlucht zijn geslagen.