Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel HOR Actueel: Humanitaire toegang
7 juni 2016 |

HOR Actueel: Humanitaire toegang

​#HOR Actueel Op 1 juni 2016 hebben de steden Daraya en Moadamiyeh in Syrië voor het eerst in lange tijd hulpgoederen ontvangen. Vorige maand nog werd een konvooi met hulpgoederen voor Daraya geweigerd. In andere gebieden in Syrië is de nood onder burgers ook hoog. De VN-Veiligheidsraad heeft op 3 juni een besloten zitting gehouden over de vraag of in Syrië voedsel vanuit de lucht moet worden gedropt. De uitkomst is niet bekend gemaakt. Deze recente ontwikkelingen roepen de vraag op wat het humanitair oorlogsrecht zegt over toegang om hulp te kunnen verlenen. En wat zijn de regels over voedseldroppings? Wat is hierbij de positie van  het RodeKruis?

ICRC Syria 2016.jpg 

Wat zegt het HOR over humanitaire toegang?
Staten en partijen die betrokken zijn bij een gewapend conflict dragen de primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van burgers. Als niet aan de behoeften van de bevolking kan worden voldaan, mogen volgens het humanitair oorlogsrecht (HOR) onpartijdige hulporganisaties zoals het Internationale Rode Kruis hun diensten aanbieden. Zij kunnen dan een aanvullende rol vervullen door de burgerbevolking te voorzien van o.a.  voedsel, medicijnen en schoon drinkwater. Partijen bij een gewapend conflict zijn onder het HOR verplicht hulpverleners toegang te verlenen, als het overleven van de bevolking ervan afhangt. Hulpverleners die toestemming krijgen, moeten ook bewegingsvrijheid krijgen om hun werk te kunnen doen. Dit betekent dat ze beschermd zijn en niet mogen worden aangevallen. De bewegingsvrijheid van hulpverleners mag, volgens de regels van het HOR, alleen tijdelijk worden beperkt in geval van dwingende militaire noodzaak.

Voedseldroppings laatste redmiddel
Volgens het HOR zijn voedseldroppings niet verboden. Het Rode Kruis ziet voedseldroppings echter als laatste redmiddel. Eerder heeft het Rode Kruis haar zorg geuit vanwege het gevaar van het droppen van zware pakketten en het risico dat niet gecontroleerd kan worden of voedselpakketten wel terecht komen bij de meest kwetsbaren. Bovendien kunnen mensen in nood in belegerde gebieden naast voedsel en medicijnen ook medische zorg nodig hebben. Voedseldroppings bieden dan ook geen vervanging voor toegang via de grond. Daarnaast gaat de hulp verder dan voedsel of medicijnen brengen alleen: het gaat ook om het geven van hoop en het herstellen van menselijke waardigheid door contact met de buitenwereld.

Toegang om hulp te verlenen is cruciaal
Op donderdag 2 juni hebben de VN en het Rode Kruis toestemming gekregen om in 11 van de 19 belegerde gebieden in Syrië hulp te verlenen. Het gaat niet om voedseldroppings vanuit vliegtuigen maar het verlenen van hulp vanaf de grond. Toegang tot gebieden waar de nood hoog is, is van cruciaal belang voor het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft eerder dit jaar zestien voedselkonvooien naar plekken in Syrië gestuurd. Hulpgoederen werden geleverd onder meer in de plaatsen Aleppo, Homs, Madaya, Daraya en Zabadani. Het Rode Kruis zet zich in voor blijvende toegang tot gebieden waar de nood hoog is, om onpartijdig hulp te kunnen verlenen.

Voor meer informatie: neem contact op met de afdeling HOR van het Rode Kruis 

Artikel delen?