Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Humanitaire gevolgen van kernwapens
23 februari 2013 |

Humanitaire gevolgen van kernwapens

Op 12 februari 2013 werd bekend dat Noord-Korea een derde kernproef 

heeft gehouden: een bericht dat wereldwijd het nieuws haalde.

Dit is niet een op zichzelf staande​​ gebeurtenis. Het aantal landen dat

kernwapens bezit is gestaag toegenomen over de afgelopen twintig

jaar. Volgens de

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)  zijn er nog altijd zo’n 19.000 kernkoppen in de wereld. Het

Rode Kruis maakt zich ernstig zorgen over de humanitaire gevolgen

die het gebruik van kernwapens met zich meebrengt en roept Staten

op om het tijdperk van nucleaire wapens tot een einde te brengen.

Humanitaire gevolgen van kernwapens

Een enkele explosie van een kernwapen in een bevolkt gebied is genoeg om door de hitte, de schokgolven en de

stralingseffecten onmiddellijk honderdduizenden mensen te doden. Ook op de lange termijn zijn de gevolgen van

zo’n explosie catastrofaal. De stralingseffecten zullen decennia na de explosie nog steeds ernstige gezondheidsproblemen

veroorzaken en burgers doden. Dit werd ook waargenomen na de kernwapenexplosies in Hiroshima en

Nagasaki in 1945: het aantal doden nam tussen de eerste maanden na het bombardement en de vijf jaar daarna

enorm toe. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers wordt geschat op meer dan 200.000.


Het gebruik van kernwapens veroorzaakt niet alleen

menselijk lijden maar brengt ook ernstige consequenties

voor het milieu met zich mee. Atmosferische effecten

hebben jarenlang een negatieve invloed op de

mogelijkheid om landbouw te beoefenen in kwetsbare

gebieden, ook als die ver van de explosie liggen. Schokkend

is dat uit nieuw onderzoek van International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)

 

 

blijkt dat gebruik van slechts 0,5% van het wereldwijde

nucleaire arsenaal tot wereldwijde hongersnood zou

leiden.


De mogelijkheid tot het bieden van humanitaire hulp

na het gebruik van een kernwapen is bovendien problematisch.

De Rode Kruis Beweging heeft in 2011 vastgesteld dat bij een eventuele kernwapenexplosie hulporganisaties

er niet genoeg capaciteit is om slachtoffers adequaat te kunnen helpen. Het gebrek aan humanitaire hulp zal

het menselijk lijden vergroten.

Kernwapens en het oorlogsrecht

Het gebruik van kernwapens gaat in het algemeen in tegen de fundamentele regels van het humanitair oorlogsrecht

(HOR), zo concludeerde het Internationale Hof van Justitie in 1996. Het HOR verplicht partijen bij een gewapend

conflict om ten alle tijden onderscheid te maken tussen strijdkrachten en burgers en verbied het gebruik van

wapens die dit onderscheid niet kunnen maken en onnodig lijden veroorzaken. Gezien het feit dat een kernwapen

vanwege zijn effecten deze beginselen schendt wordt over het algemeen aangenomen dat gebruik ervan in strijd is

met het HOR.

Wat doet het Rode Kruis?

Van 4 tot 5 maart 2013 vindt in Oslo de ​Internationale Conferentie over de Humanitaire Gevolgen van Kernwapens​

plaats. Meer dan 100 landen worden verwacht die geïnformeerd zullen worden over de ernst van de gevolgen

voor mens, milieu en maatschappij. Ook het Rode Kruis zal hieraan een bijdrage leveren.