Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel ICRC cursussen HOR in Polen en Zwitserland
28 maart 2012 |

ICRC cursussen HOR in Polen en Zwitserland

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC)  biedt deze zomer voor de 30e en respectievelijk 25e maal twee cursussen in het Humanitair Oorlogsrecht aan, een Engelstalige en een Franstalige.  

 

 • Engelstalige cursus in Polen van 27 augustus tot 6 september 2012
 • Franstalige cursus in Zwitserland van 2 tot 11 juli 2012

De inschrijving voor de beide cursussen is nu geopend. Het Nederlandse Rode Kruis betaalt per cursus voor 2 deelnemers de kosten van deelname (reiskosten niet inbegrepen)!

Wat houdt de cursus in?

Het programma van beide cursussen is te vinden op de website van het ICRC (zie hieronder). Onderwerpen die tijdens deze cursussen aan bod komen zijn:
 • Scope of application of IHL
 • The principle of distinction
 • Protected persons
 • The protection of the medical mission
 • Health Care in Danger
 • Human rights in armed conflict
 • Conduct of hostilities
 • Weapons
 • Persons deprived of liberty
 • Terrorism & IHL
 • Non-international armed conflicts
 • Refugees, IDPs and IHL
 • Implementation of IHL
 • International Crimes

Wie kunnen deelnemen?

De cursus staat open voor studenten in de eindfase van hun studie die aantoonbaar interesse hebben in het humanitair oorlogsrecht. Dat kunnen personen met een achtergrond in internationaal recht zijn, maar ook anderen met aantoonbare kennis/interesse in het internationaal recht kunnen zich aanmelden. Het spreekt voor zich dat de kandidaten vloeiend Engels c.q. Frans moeten spreken, afhankelijk van de cursus waaraan zij willen deelnemen. 

Hoe werkt de aanmelding?

De aanmelding verloopt voor Nederlandse kandidaten via het Nederlandse Rode Kruis. Op websites voor de Engelstalige cursus of de Franstalige cursus is een inschrijfformulier voor de betreffende cursus te vinden, alsmede een overzicht van het programma. Dit inschrijfformulier dient samen met een motivatiebrief en CV (in het Engels, voor beide cursussen) gestuurd te worden aan Marieke van den Berg van de afdeling Humanitair Oorlogsrecht van het Nederlandse Rode Kruis via hor@redcross.nl. Let op: aanmeldingen moeten uiterlijk dinsdag 27 april 2012 binnen zijn.
 
Kandidaten met een niet-Nederlandse nationaliteit dienen zich te richten tot de Rode Kruis vereniging van hun eigen land. 
 
Wij maken vervolgens een voorselectie uit de kandidaten en biedt deze aan bij het ICRC. Het ICRC maakt de definitieve selectie en wijst de cursusplaatsen toe aan de kandidaten van hun keuze. Deze keuze wordt rond half mei 2012 bekend gemaakt.
 
Het Nederlandse Rode Kruis betaalt de deelname van maximaal twee studenten aan de Engelstalige cursus en twee studenten aan de Franstalige cursus (600 euro per persoon). Dit is inclusief lesmateriaal, maaltijden en huisvesting. Let op: de reiskosten naar Polen of Zwitserland dienen door de deelnemers zelf te worden betaald. Het totale aantal deelnemers aan de internationale cursus is beperkt tot ongeveer 40.
 
In de regel wijst het ICRC twee cursusplaatsen toe aan deelnemers uit Nederland. Indien er nog een cursusplaats aan Nederland wordt toegewezen, mag er nog een derde persoon deelnemen, maar dient hij of zij zelf de deelnamekosten (600 euro) te betalen.  

Meer informatie?

Kijk op de speciale websites voor de Engelstalige cursus of de Franstalige cursus. Hier is ook het inschrijfformulier te downloaden. Vragen kunnen gericht worden aan Marieke van den Berg, medewerker Humanitair Oorlogsrecht via hor@redcross.nl of 070-4455689.