Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Internationale dag tegen de Kernproeven
29 augustus 2013 |

Internationale dag tegen de Kernproeven

Vandaag viert de Verenigde Naties (VN) de internationale dag tegen kernproeven. De dag benadrukt de inspanningen van de Verenigde Naties en een groeiende gemeenschap van voorvechters uit verschillende organisaties, die informatie verspreiden en mensen voorlichten over het belang van een verbod op het testen van kernwapens voor het bereiken van een veiligere wereld.

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog pleit het Rode Kruis tegen het gebruik van kernwapens. Het is van mening dat het onmogelijk voor te stellen is dat het gebruik van kernwapens in overeenstemming zou kunnen zijn met de principes en regels van het Internationaal Humanitaire Oorlogsrecht. Tot nu toe is er geen internationaal verbod tegen het gebruik van kernwapens.

Het Humanitair Oorlogsrecht (HOR) verplicht partijen om bij een gewapend conflict ten allen tijden onderscheid te maken tussen strijdkrachten en burgers en verbiedt het gebruik van wapens die dit onderscheid niet kunnen maken en onnodig lijden veroorzaken. Gezien het feit dat een kernwapen vanwege zijn effecten deze beginselen schendt, wordt over het algemeen aangenomen dat gebruik ervan in strijd is met het HOR.

Het aantal landen dat kernwapens bezit is de afgelopen twintig jaar gestaag toegenomen. Mede doordat de toegang tot de materialen en kennis om een kernwapen te maken de komende jaren makkelijker zal worden, zal het aantal staten dat in het bezit is, of de mogelijkheid heeft om een kernwapen te ontwikkelen de komende jaren blijven stijgen.

Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de humanitaire gevolgen die het gebruik van kernwapens met zich meebrengen en de onmogelijkheid om adequaat hulp te kunnen verlenen mocht zo'n ramp zich voltrekken. Het Nederlandse Rode Kruis wil vandaag dan ook de aandacht vestigen op de Internationale dag tegen kernproeven.  We zullen ons blijven inzetten voor een kernwapen vrije wereld.