Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Internationale Dag ter ondersteuning van Slachtoffers van Marteling
24 juni 2011 |

Internationale Dag ter ondersteuning van Slachtoffers van Marteling

Op zondag 26 juni is de Internationale Dag ter ondersteuning van Slachtoffers van Marteling. Het Rode Kruis vraagt aandacht voor het wereldwijde probleem van marteling en roept landen op om marteling te voorkomen en te bestraffen.

 
Marteling is verboden onder het humanitair oorlogsrecht en het mensenrechtenverdrag tegen foltering. Dit geldt ook voor alle andere vormen van lichamelijk geweld, vernedering en onmenselijke behandeling. Het verbod geldt altijd en overal. Marteling kan op geen enkele manier gerechtvaardigd worden, zelfs niet in hele uitzonderlijke omstandigheden.

Het Rode Kruis keurt marteling af

In alle regio’s ter wereld wordt intimidatie en geweld gebruikt, bijvoorbeeld om bekentenissen te verkrijgen of angst te zaaien. Het Rode Kruis keurt marteling en mishandeling in alle omstandigheden af. Vooral mensen die in gevangenissen zitten, lopen het risico op marteling en wrede behandeling. Wat de reden van gevangenschapneming ook is, gevangenen hebben er recht op om onder menselijke omstandigheden te leven, met respect voor hun fysieke en mentale welzijn.

Bezoeken van gevangenissen

Het Rode Kruis zet zich in tegen marteling. De organisatie bezoekt al sinds 1915 gevangenissen waar mensen vastzitten in het kader van gewapende conflicten. Deze gevangenen zitten in een extra kwetsbare positie, omdat zij zich in handen van de tegenstander bevinden. In 2010 bezocht het Rode Kruis meer dan een half miljoen gevangenen in 1783 detentiefaciliteiten in 80 landen.
De gevangenisbezoeken door het Rode Kruis zijn erop gericht de leefomstandigheden van gevangenen te monitoren en marteling te voorkomen. Ook wordt contact met hun familieleden mogelijk gemaakt, door Rode Kruis berichten uit te wisselen of door een videolink. Tijdens bezoeken voert het Rode Kruis gesprekken met de autoriteiten om te zorgen voor een menswaardige behandeling van gevangenen. Het Rode Kruis oefent druk uit op autoriteiten om aanklachten van mishandeling te onderzoeken en de daders te bestraffen. Ook moeten zij preventieve maatregelen nemen, zoals duidelijke richtlijnen voor bewakers, zodat marteling wordt voorkomen.

Waarom 26 juni?

De Dag ter ondersteuning van Slachtoffers van Marteling is in 1998 door de Verenigde Naties (VN) in het leven geroepen. Op 26 juni 1987 trad het verdrag tegen foltering in werking. Nederland is één van de 147 partijen bij dit verdrag.
Meer informatie? Bekijk het (Engelstalige) interview over wat het Rode Kruis onderneemt tegen marteling op www.icrc.org/eng/.