Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever
25 september 2012 |

Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever

Wanneer de staat Israël in 1948 de onafhankelijkheid uitroept, leidt dit gedurende de jaren daarna tot meerdere gewapende conflicten tussen Israël en de Palestijnen en omringende Arabische staten. Tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 verovert Israël de Gaza-strook en de Westelijke Jordaanoever – beide gebieden die niet tot het grondgebied van Israël behoren. 

In de decennia die volgen worden op dit grondgebied grote Israëlische nederzettingen gebouwd. Op dit moment wonen er naar schatting meer dan 350,000 Israëliërs in de Westelijke Jordaanoever.

Het Levy-rapport 

De Levy-commissie is in het leven geroepen door de Israëlische premier Netanyahu om advies te geven over de legitimiteit van de Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever. Op 9 juli 2012 publiceerde de Levy-commissie zijn conclusies. Het stelt ten eerste dat Israël geen bezetter is van de Westelijke Jordaanoever en het bezettingsrecht, onderdeel van het humanitair oorlogsrecht (HOR), dus niet van toepassing is. Ten tweede vindt het dat - als het HOR wél van toepassing is - de nederzettingen niet in strijd zijn met artikel 49 van het Vierde Verdrag van Genève. Dit artikel verbiedt een bezetter om haar eigen burgers over te brengen naar een bezet gebied. Het rapport stelt dat dit artikel is bedoeld om gedwongen deportaties zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen en niet van toepassing is op de Israëlische burgers die uit vrije wil in de Westelijke Jordaanoever wonen. 

Wat zegt het humanitair oorlogsrecht?

In het verleden is al vele malen door verschillende internationale autoriteiten, waaronder het Internationaal Gerechtshof en het Hoge Gerechtshof van Israël zelf, vastgesteld dat Israël wel degelijk bezetter van deze gebieden is.
Ook het tweede argument van de Levy-commissie is niet houdbaar. Artikel 49 van het Vierde Verdrag van Genève verbiedt de overbrenging van de eigen populatie naar bezet gebied in het algemeen: het maakt hierbij niet uit of dit onder dwang of uit vrije wil gebeurt. Het Internationale Rode Kruis (ICRC) heeft dit expliciet verwoord in haar commentaar op de Verdragen van Genève. De nederzettingen zijn dus wel degelijk in strijd met het HOR.

Wat doet het Rode Kruis?

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) ondersteunt psychosociale activiteiten voor kinderen met bijzondere behoeften in het sinds 2007 geïsoleerde Gaza, waar de facto Hamas controle heeft. Na het gewapende conflict in Gaza in 2008 heeft het NRK veel geïnvesteerd in het Palestijnse Rode Have Maan Quds ziekenhuis in Gaza Stad. Het ICRC houdt zich bezig met de bescherming van burgers en bezoekt gedetineerden in Israëlische en Palestijnse gevangenissen. Daarnaast spreekt zij de autoriteiten aan op naleving van het humanitair oorlogsrecht.