Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Kinderen zijn slachtoffer van geweld in Syrië
14 maart 2013 |

Kinderen zijn slachtoffer van geweld in Syrië

Deze week bracht hulporganisatie Save the Children een rapport naar buiten waaruit blijkt dat naar schatting 2.000.000 kinderen in het bloedige conflict in Syrië in nood zijn en dringend hulp nodig hebben. Meer en meer kinderen worden door strijdende partijen bij het conflict ingezet als loopjongen, wachter, informant of strijder – of zelfs gebruikt als menselijk schild. Zeker zeventien kinderen die ingezet werden als kindsoldaten zijn omgekomen.

Bescherming van kinderen onder het humanitair oorlogsrecht

Het humanitair oorlogsrecht (HOR) bevat regels voor de bescherming van alle burgers, dus ook kinderen. Het HOR bevat daarnaast specifieke bepalingen voor de bescherming van kinderen jonger dan 18 jaar. Zij hebben bijvoorbeeld recht op de zorg en hulp die zij, gezien hun leeftijd of om andere redenen, nodig hebben. Volgens de Verdragen van Genève mogen kinderen jonger dan 15 jaar niet deelnemen aan vijandelijkheden. Kinderen houden die bescherming ook als ze eerder zelf hebben gevochten en gevangen worden genomen. Het Statuut van het Internationaal Strafhof kwalificeert het ronselen en inzetten van kinderen onder de 15 in gewapende strijd als een oorlogsmisdaad.

Het gebruik van menselijke schilden

Strijdende partijen zijn verplicht onder het HOR om al het mogelijke te doen om het risico op burgerslachtoffers te voorkomen of beperken. Het direct aanvallen
van kinderen is niet toegestaan. Daarnaast mogen strijdende partijen geen lichamelijke of morele dwang op kinderen uitoefenen of de burgerbevolking gebruiken om militaire operaties te beschermen. De inzet van kinderen als menselijke schilden is dan ook verboden onder het Vierde Verdrag van Genève.

Wat doet het Rode Kruis?

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en het Nederlandse Rode Kruis vinden dat kinderen onder de 18 jaar niet direct of indirect mogen deelnemen aan het gewapende conflict. In Syrië helpt het ICRC de slachtoffers van het conflict door middel van het verstrekken van voedselpakketten, schoon drinkwater, dekens en medische hulp en het verlenen van psychologische zorg aan kinderen. Daarnaast wijst het de strijdende partijen op hun verplichtingen onder het humanitair oorlogsrecht om kinderen te beschermen en te ontzien en om geen kinderen te rekruteren als strijders.
 
Het Nederlandse Rode Kruis vraagt aandacht voor de aanhoudende humanitaire crisis in Syrië via de Open Your Heart campagne.