Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Nieuw commentaar onderstreept relevantie van Verdragen van Genève
24 maart 2016 |

Nieuw commentaar onderstreept relevantie van Verdragen van Genève

​​#VerdragenGenève Op 22 maart 2016 heeft het Internationale Rode Kruis een uitgebreide nieuwe handleiding gepubliceerd  voor de implementatie van het eerste Verdrag van Genève. Deze publicatie, genaamd commentaar (Commentary), laat zien dat, ondanks schendingen, het humanitair oorlogsrecht nog altijd zeer relevant is. Het redt levens en er moet niet van worden afgezien.

geneva-convention-commentaries-2016_0.jpg 

​Helen Durham, directeur Internationaal Recht en Beleid van het Internationale Rode Kruis, zei tijdens de presentatie van het commentaar dat “het in de mode lijkt om te spreken over de erosie van het humanitair oorlogsrecht”, waarvan de Verdragen van Genève de kern vormen. Maar het vernieuwde commentaar “laat zien dat het humanitair oorlogsrecht een levende rechtsbron is, die niet geërodeerd is, maar juist een cruciale rol speelt”, aldus Durham.

“Zelfs in Syrië, waar grote schendingen van het humanitair oorlogsrecht hebben plaatsgevonden, zijn voorbeelden waar we toegang kregen tot frontlinies om medische hulp te verlenen en hulpgoederen uit te delen. Die voorbeelden laten zien dat het humanitair oorlogsrecht nog altijd van groot belang is als het gaat om het redden van levens.”

De vorige editie van de commentaren bij de Verdragen van Genève dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, en was grotendeels gebaseerd op de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe publicatie geeft inzicht in de actuele interpretatie van het eerste Verdrag van Genève (1949), zodat men het doeltreffend kan toepassen op huidige gewapende conflicten. Het Internationale Rode Kruis is ervan overtuigd dat coherente interpretatie van het recht bijdraagt aan respect voor het recht. Daarnaast helpt het bij de verspreiding van het humanitair oorlogsrecht. De nieuwe commentaren voor de drie andere Verdragen van Genève zullen in de komende jaren gepubliceerd worden.

Wie zijn de gebruikers van de commentaren? “Ze zijn bedoeld als praktische handvatten voor militairen en juridische adviseurs van regeringen, en kunnen mensen helpen die de verdragen in de toekomst moeten toepassen”, legt Jean-Marie Henckaerts uit, onder wiens leiding het eerste nieuwe commentaar tot stand kwam.

Een onderwerp dat het nieuwe commentaar behandelt is ‘niet-internationaal gewapende conflicten.’ Artikel 3, dat alle vier de Verdragen van Genève gemeen hebben, gaat hierover. Omdat het merendeel van de hedendaagse oorlogen een niet-internationaal karakter heeft, is het reguleren van deze conflicten van groot belang. Hier besteedt het commentaar uitgebreid aandacht aan. Verder wordt ingegaan op het belangrijke onderwerp seksueel geweld in gewapende conflicten.

Ook voor de naleving van het humanitair oorlogsrecht zijn de commentaren belangrijk. De rechters van internationale strafhoven, waar verdachten van schendingen worden berecht, kunnen de commentaren gebruiken voor het toepassen van het recht.

Artikel delen?