Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Onderhandelingen Wapenhandelverdrag hervat in maart 2013
13 november 2012 |

Onderhandelingen Wapenhandelverdrag hervat in maart 2013

Op 7 november stemden 157 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) over hervatting van onderhandelingen over het Wapenhandelverdrag (‘Arms Trade Treaty’). Besloten werd om een tweede diplomatieke conferentie te organiseren in maart 2013. 

 

Onderhandelingen tot nu toe

Tussen 2 juli tot 27 juli 2012 kwamen de VN-lidstaten in New York bij elkaar om een internationaal verdrag af te sluiten dat de internationale handel in wapens reguleert. Deze conferentie leidde niet tot een akkoord over een Wapenhandelverdrag. Hoewel het teleurstellend was dat er op het laatste moment geen verdrag werd aangenomen, kwam de internationale gemeenschap tijdens deze diplomatieke conferentie dicht tot het aannemen van wat een historisch verdrag zou zijn geweest.

Waarom een sterk Wapenhandelverdrag?

Op verzoek van staten verrichtte het internationale Rode Kruis (ICRC) in 1999 een studie naar het effect van de beschikbaarheid van wapens op burgers en het HOR. Uit de resultaten van deze studie, die zijn gebaseerd op de praktijk uit het veld, blijkt dat de wijdverspreide beschikbaarheid van wapens de kans op spanningen en het aantal burgerslachtoffers aanzienlijk kan vergroten. Ook kan het de toegang tot humanitaire hulp ernstig belemmeren en schendingen van het HOR in de hand werken. Een sterk Wapenhandelverdrag kan bijdragen aan verbetering. 

Rol van het Rode Kruis

Tijdens de VN top in New York heeft het internationale Rode Kruis totstandkoming van een sterk verdrag aangemoedigd. Hoewel het ontwerpverdrag niet volmaakt was, verwelkomde de ICRC veel van de verplichtingen die in de concept verdragstekst waren opgenomen. Een belangrijk punt was onder meer dat de humanitaire noodzaak achter een Wapenhandelverdrag werd erkend.

Hoe nu verder?

Ondanks het falen van de conferentie in juli blijft een grote meerderheid van de VN-lidstaten zich inzetten voor verdere onderhandelingen om zo snel mogelijk een verdrag aan te nemen. Een belangrijk doel van het Wapenhandelsverdrag is te voorkomen dat internationale handel in wapens bijdraagt aan onnodig menselijk lijden en ernstige overtredingen van het humanitair oorlogsrecht.
De Rode Kruis beweging zal daarom bij de tweede diplomatieke conferentie in maart 2013 wederom aandringen op een sterk Wapenhandelsverdrag dat staten verplicht om bij alle overdracht van wapens en ammunitie de risico’s te analyseren.