Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Rapport ICRC: geweld tegen hulpverleners
17 mei 2013 |

Rapport ICRC: geweld tegen hulpverleners

Volgens het recent uitgekomen rapport "Violent Incidents Affecting Health Care" van het 

Internationaal Comité van het Rode Kruis​ (ICRC) hebben er in 2012 minstens 921 gewelddadige incidenten plaatsgevonden tegen medische hulpverleners, medische objecten, zieken en gewonden. Het onderzoek is uitgevoerd in 22 landen die te maken hebben met gewapende conflicten en laat twee zorgwekkende trends zien. Ten eerste worden medische hulpverleners slachtoffer van aanvallen nadat ze hulp verlenen aan slachtoffers van aanslagen. Ten tweede kunnen  vaccinatieprogramma’s tegen bijvoorbeeld polio en mazelen in sommige gevallen door het geweld niet doorgaan. Het mishandelen van medisch personeel en het aanvallen van faciliteiten en voertuigen in gewapende conflicten en andere situaties van geweld zorgen ervoor dat miljoenen mensen over de hele wereld niet de juiste zorg ontvangen wanneer ze deze het hardst nodig hebben.  

Belang van medische hulpverleners

Het belang van respect voor hulpverleners mag niet onderschat worden. Iedere aanslag op medische faciliteiten en hulpverleners heeft grote gevolgen voor de hulpverlening. Ziekenhuizen zitten zonder bevoorrading en bekwaam personeel, of worden door het geweld gedwongen om hun deuren te sluiten. Buitenlandse hulpverleners verlaten het land en elke arts minder betekent honderden zieken of gewonden zonder behandeling of vaccinaties.

Wat zegt het humanitair oorlogsrecht?

Medisch personeel, van zowel de strijdkrachten als van humanitaire hulporganisaties, moet onder alle omstandigheden worden ontzien. Ook moet er voor worden gezorgd dat medisch personeel hun werk zo goed mogelijk kan verrichten. De taken van medisch personeel bestaan uit: het opzoeken, verzamelen, vervoeren of behandelen van gewonden en zieken, het voorkomen van ziektes en het beheer van medische faciliteiten.
De emblemen van het Rode Kruis, de Rode Halve Maan of de Rode Kristal worden gebruikt om medisch personeel en objecten die zij gebruiken, zoals ambulances, te beschermen tegen gewapende aanvallen. Opzettelijke aanvallen op medische hulpverleners, faciliteiten, voertuigen, zieken en gewonden zijn dan ook verboden onder het humanitair oorlogsrecht. Dit verbod geldt zelfs voor medische objecten wanneer zich daar nog geen zieken of gewonden in bevinden.
Het humanitair oorlogsrecht bevat bepalingen over de rechten van de gewonden en zieken. Zij moeten worden beschermd en hebben recht op medische zorg. Het maakt in dit geval niet uit of deze zieken of gewonden strijders of burgers zijn. 

Wat is de rol van het Rode Kruis?

Wereldwijd zijn er iedere dag hulpverleners van het Rode Kruis actief in gewapende conflicten, het is van essentieel belang dat alle hulpverleners veilig hun taken kunnen uitvoeren. Daarnaast herinnert het Rode Kruis alle betrokken partijen er voortdurend aan dat medische hulpverlening altijd moet worden gerespecteerd en beschermd, in tijden van vrede en van oorlog. Het rapport is een uitkomst van de  internationale campagne “Healthcare in Danger” van het ICRC welke aandacht vraagt voor de toegenomen onveiligheid voor hulpverleners in landen die geteisterd worden door conflicten of interne onlusten.

Meer informatie:

Lees hier het rapport.​
​​