Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Rode Kruis dringt aan op actie om clustermunitie te elimineren
19 september 2011 |

Rode Kruis dringt aan op actie om clustermunitie te elimineren

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) heeft landen die zijn toegetreden tot het Verdrag tegen Clustermunitie, waaronder Nederland, in Beiroet opgeroepen om hun verplichtingen snel na te komen. In het verdrag staat dat landen werk moeten maken van het vernietigen van opgeslagen clustermunitie, de ondersteuning van slachtoffers van clustermunitie moeten waarborgen en dat zij wereldwijde naleving van het Verdrag dienen te bevorderen.

 

Positieve ontwikkelingen

“De ontwikkelingen van de laatste 10 maanden zijn hoopgevend: als direct resultaat van het Verdrag zijn al bijna 65 miljoen clusterbommen vernietigd" aldus Christine Beerli, vice-voorzitter van de ICRC, tijdens de bijeenkomst in Libanon. Libanon is één van de landen die zeer zwaar wordt getroffen door deze onnauwkeurige en onbetrouwbare wapens, die onontploft vaak jarenlang blijven liggen en veel leed voor burgers veroorzaken.

Sinds de eerste bijeenkomst van alle landen die het verdrag hebben ondertekend, vorig jaar in Laos, zijn belangrijke nieuwe toezeggingen gedaan om landen die zwaar getroffen zijn te helpen. De bijeenkomsten in Laos en Libanon leidden ertoe dat de vooruitgang op het gebied van het vernietigen van voorraden, het ruimen van achtergebleven munitie en hulp aan slachtoffers jaarlijks wordt gerapporteerd, gemonitord en gesteund.

Beerli: “De afgelopen 10 maanden zagen we ook een gestage toename van het aantal landen dat partij is bij het Verdrag – van 46 naar 63. Die politieke keuze om partij te worden bij het Verdrag, moet nu worden omgezet in praktische actie, zodat de wereld vrij raakt van deze wapens, die onacceptabel leed veroorzaken voor burgers.”

Clustermunitie en Nederland

Het Verdrag tegen Clustermunitie is op 1 augustus 2010 in werking getreden. In totaal 109 landen ondertekenden het Verdrag, en tot dusver hebben 63 landen het geratificeerd. Voor Nederland Is het Verdrag op 1 augustus 2011 in werking getreden.
 
Het Nederlandse Rode Kruis stimuleert Nederland en haar regering om landen, die nog geen partij zijn bij het Verdrag, aan te sporen om  geen clustermunitie te gebruiken. Dit geldt met name voor landen met wie Nederland een militaire samenwerking heeft. Daarnaast verzoekt het Rode Kruis de regering om internationaal samen te werken om clustermunitie op te ruimen in landen die hiermee ‘besmet’ zijn. 
 
 
Kijk voor informatie over andere onderwerpen van het Humanitair Oorlogsrecht op: www.rodekruis.nl/oorlogsrecht.