Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Serious Request thema Moeders geraakt door oorlog - wat zegt het humanitair oorlogsrecht?
15 november 2011 |

Serious Request thema Moeders geraakt door oorlog - wat zegt het humanitair oorlogsrecht?

3FM Serious Request staat dit jaar in het teken van moeders geraakt door oorlog. De nood van deze moeders is onzichtbaar te midden van geweld en conflicten. Ze moeten vaak vluchten en opkomen voor de veiligheid, inkomen, zorg, opvoeding en gezondheid van het gezin. Wanneer een moeder iets overkomt, dan raakt het hele gezin ontwricht. In december halen 3FM en het Rode Kruis geld op om zoveel mogelijk moeders en hun gezin een betere toekomst te bieden.
 
Wat zegt het humanitair oorlogsrecht eigenlijk over moeders in oorlog? 

Humanitair oorlogsrecht en moeders

De opbrengsten van Serious Request gaan naar de directe hulp van het Rode Kruis aan moeders getroffen door oorlog. Maar het Rode Kruis werkt ook preventief om moeders (en daarmee hun gezin) in oorlog te beschermen. Als bewaker van het humanitair oorlogsrecht roept het Rode Kruis strijdende partijen in conflictgebieden op om burgers te beschermen. Het Rode Kruis wijst daarbij specifiek op de behoeftes van vrouwen mét en zonder kinderen, en op het feit dat seksueel geweld een oorlogsmisdrijf is.  

Beschermende bepalingen

In de Verdragen van Genève en andere oorlogsrechtelijke verdragen staan algemene regels die voor miljoenen moeders van levensbelang zijn. Burgers die niet deelnemen aan de strijd mogen niet direct worden aangevallen. Niemand mag inhumaan worden behandeld. Mensen van wie man, kind of een ander familielid is gedood of gevangen genomen, hebben het recht om te weten wat er met hen is gebeurd.
 
Er zijn ook specifieke bepalingen voor de behandeling van moeders en zwangere vrouwen tijdens oorlog. Belangrijke regels zijn:
  • zwangere vrouwen en moeder van jonge kinderen moeten prioriteit krijgen bij hulpverlening (voedsel, water, kleding, medisch hulp, evacuatie, etc.);
  • zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen hebben recht op bijzondere zorg;
  • vrouwen in gevangenschap moeten apart van mannen worden gedetineerd en worden bewaakt door vrouwelijke medewerksters;
  • vrouwen hebben recht op speciale bescherming tegen seksueel geweld en dreiging van seksueel geweld.

Wat doet het Rode Kruis?

Het Rode Kruis promoot wereldwijd het humanitair oorlogsrecht met als doel schendingen te voorkomen en de excessen van oorlog te beperken. We vragen aandacht voor de situatie van moeders en hun gezinnen in oorlog. We richten ons hierbij tot de partijen die hun situatie kunnen beïnvloeden of die toegang tot slachtoffers van oorlog kunnen faciliteren of juist tegenwerken. Daarom praat het Rode Kruis met strijdkrachten, gewapende groeperingen, andere wapendragers (bijvoorbeeld politie), politici, beleidsmakers, etc. Maar ook het algemeen publiek is een belangrijke doelgroep: bewustwording van de regels van het humanitair oorlogsrecht zorgt ervoor dat niemand de wreedheden van oorlog als normaal beschouwd.  

3FM Serious Request

Met de Serious Request actie zet 3FM zich in samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp. In de week voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie DJ's van 3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. Dit jaar zijn dat Timor, Gerard en Coen. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen. Door heel Nederland zamelen scholen, bedrijven en individuen op uiteenlopende manieren miljoenen euro’s in. Het Glazen Huis staat dit jaar in Leiden.