Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Syrië: een gewapend conflict volgens het Rode Kruis
23 juli 2012 |

Syrië: een gewapend conflict volgens het Rode Kruis

Het conflict in Syrië is zo ernstig dat het Internationale Rode Kruis (ICRC) spreekt van een niet-internationaal gewapend conflict. Dat betekent dat volgens het Rode Kruis het humanitair oorlogsrecht onder alle omstandigheden van toepassing is in Syrië.

Humanitair oorlogsrecht

Het Rode Kruis is vanaf de oprichting hoeder van het humanitair oorlogsrecht. De regels hiervan proberen de schadelijke gevolgen van gewapende conflicten zoveel mogelijk te beperken. Het humanitair oorlogsrecht beschermt personen die niet deelnemen aan de strijd, zoals burgers, journalisten en hulpverleners. Maar ook personen die niet meer deelnemen aan de strijd, zoals gevangen strijders, zijn beschermd. In het oorlogsrecht is ook vastgelegd welke wapens gebruikt mogen worden en hoe ze mogen worden ingezet. Zo is het gebruik van chemische wapens verboden.

Consequenties voor Syrië

Waarom vindt het Rode Kruis het belangrijk dat in Syrië het humanitair oorlogsrecht van toepassing is? De verdragen van Genève verplichten strijdende partijen ertoe om onderscheid te maken tussen personen die wel deelnemen aan het conflict en personen die dit niet doen. Zo is het direct aanvallen van burgers verboden en zijn hulpverleners en journalisten beschermd. Tegelijkertijd zijn leden van de gewapende oppositiegroepen nu geen burgers meer, maar strijders. Zij mogen dus worden aangevallen. Maar als ze gevangen worden genomen, hebben ze recht op een menswaardige behandeling. Daarnaast verplicht het oorlogsrecht om hulpverleners toegang te verschaffen, zodat ze voedsel en medische zorg kunnen geven. Het Rode Kruis kan daarop wijzen in vertrouwelijke contacten met alle partijen. Het humanitair oorlogsrecht geeft daarmee duidelijkheid in de chaos van het conflict.

Syrische Rode Halve Maan

Het geweld in Syrië duurt nu al meer dan 16 maanden. Op dit moment is de Syrische Rode Halve Maan met steun van het ICRC de enige hulporganisatie in het hele land die hulp biedt. Onder meer met ziekenwagens, het uitdelen van voedsel en medische hulp. Dit is mogelijk dankzij de neutraliteit en onpartijdigheid van het Rode Kruis.

Meer lezen of horen over Syrië?

De afgelopen dagen heeft het Rode Kruis verschillende interviews gegeven om de kwalificatie van het conflict en de humanitaire nood in het land toe te lichten. Cees Breederveld, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, heeft bij BNR in de middag van 16 juli en de NOS op 17 juli een toelichting gegeven over de kwalificatie van het conflict en de humanitaire situatie. Boukje Pieters, senior jurist, heeft in de ochtend van 16 juli bij BNR een toelichting gegeven over de kwalificatie van het conflict door het Rode Kruis en de neutrale positie van het Rode Kruis.

Geef een gift!

Naar schatting hebben ongeveer anderhalf miljoen Syriërs dringend hulp nodig. Wilt u de slachtoffers van het geweld in Syrië helpen? Geef dan een gift via giro 6868 of doneer direct!