Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Op naar een internationaal wapenhandelverdrag?
11 juni 2012 |

Op naar een internationaal wapenhandelverdrag?

Internationale wapenhandel moet aan banden worden gelegd. Maar op welke manier, en wat maakt het verschil?

Nederlandse politici en internationale experts kwamen op 24 mei het Humanity House  om over deze vragen te discussiëren tijdens de bijeenkomst “The Arms Trade Treaty - Towards the UN Negotiations”. Het event, welk tot doel had de problemen van ongereguleerde wapenhandel op de kaart te zetten, was een initiatief van Het Nederlandse Rode Kruis. Hiervoor bundelde het de krachten met collega-organisaties van de Control Arms Coalition, bestaande uit Amnesty International, IKV Pax Christi en Oxfam Novib.

Onderhandelingen in New York

Van 2 tot 27 juli 2012 vergaderen landen over een internationaal wapenhandelverdrag tijdens de VN top in New York. Voor het eerst zullen landen concrete afspraken maken over het aan banden leggen van wapenhandel, zodat het mogelijk wordt andere landen op hun verplichtingen onder het verdrag kunnen aanspreken en actie te ondernemen om illegale wapenhandel tegen te gaan. De positie van Nederland is belangrijk in het onderhandelingsproces. Er zal namelijk nog veel kunnen veranderen binnen de voorgestelde tekst van het verdrag. Door te pleiten voor een sterk wapenhandelverdrag laat het Rode Kruis zien wat Nederland kan doen.

Presentaties en paneldebat

Natalie Weizmann van het ICRC, Brian Wood van Amnesty International en Ambassadeur Paul van den IJssel, hoofdonderhandelaar van de Nederlandse Delegatie, gaven aan dat het belangrijk is voor een wapenhandelverdrag om duidelijke criteria te hebben. Landen moeten weten onder welke voorwaarden ze wapens mogen leveren of doorvoeren. Nathalie Weizmann benadrukte in haar presentatie het belang van een sterk humanitair oorlogsrecht criterium, waarin landen een goed afgewogen risico analyse maken alvorens een transactie te autoriseren.

De gevolgen van ongecontroleerde wapenhandel

 In 2010 raakten 43 miljoen mensen ontheemd, en sloegen velen op de vlucht door gewapende conflicten. Zeker 64 duizend vrouwen en meisjes werden het slachtoffer van seksueel geweld. Veel kinderen werden ontvoerd en ingelijfd als kind soldaat. “Onverantwoorde wapenhandel is de voornaamste oorzaak van deze schendingen”, brachten Paul van den IJssel, Nathalie Weizmann, Brian Wood, Wim Zwijnenburg (IKV Pax Christi), Michiel Holtackers (CDA), en Arjan El Fassed (Groen Links) naar voren.
Het publiek, dat bestond uit o.a. journalisten, juristen en studenten, traden eveneens in discussie met het panel.

Het Rode Kruis en het humanitair oorlogsrecht

Het Nederlandse Rode Kruis wil dat de regering zich tijdens de onderhandelingen sterk maakt voor een uitvoerig, juridisch bindend verdrag met een duidelijk humanitair oorlogsrecht criterium. In het verdrag moeten gelijke internationale standaarden voor een verantwoorde overdracht van alle conventionele wapens en hun ammunitie worden vastgesteld, zodat de handel in wapens  in ieder geval gebeurt binnen duidelijke normen van internationaal recht.

Het belang van de Nederlandse positie

Nederland kan andere landen positief beïnvloeden door voor een sterk wapenhandelverdrag te onderhandelen. Het is dus erg belangrijk dat Nederland hierin een voortrekkersrol aanneemt en zich sterk maakt voor een robuust wapenhandelverdrag. Er is nog wel veel werk te verrichten voor de Nederlandse delegatie in New York. We zijn er nog niet, waarschuwt Paul van den IJssel. “The Netherlands has to convince the sceptics”.
 
​​