Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Vrijlating Nederlandse gijzelaar in Colombia en de rol van het Rode Kruis
13 februari 2015 |

Vrijlating Nederlandse gijzelaar in Colombia en de rol van het Rode Kruis

Een 52-jarige Nederlander die afgelopen maand was ontvoerd door de National Liberation Army (ELN) in Colombia is gisteren vrijgelaten. De man is in de noordelijke provincie Norte de Santander overgedragen aan vertegenwoordigers van het Internationale Rode Kruis (ICRC) en de Katholieke Kerk. Het Rode Kruis was als neutrale intermediair betrokken bij de vrijlating van de man.

In de Verdragen van Genève wordt de rol van het Rode Kruis als neutrale intermediair meerdere malen genoemd. In deze hoedanigheid kan het Rode Kruis good offices ter beschikking stellen aan alle  partijen in een gewapend conflict. Bij 'goede diensten' functioneert het alleen als communicatiekanaal, zonder zelf mee te praten. Ook kan het Rode Kruis zich in bijzondere gevallen, dienstbaar maken in de vorm van bemiddeling. Het Rode Kruis vervult deze taken echter alleen als alle betrokken partijen hier instemming voor hebben gegeven.

Vrijlating van gegijzelden faciliteren

Vanuit het idee om aan alle betrokken partijen humanitaire assistentie te bieden en daarmee menselijk lijden te verzachten, zet het Rode Kruis zich als neutraal en onafhankelijk intermediair onder meer in voor het faciliteren van de vrijlating van gegijzelden. Dit houdt in dat de organisatie contact legt tussen partijen of dit faciliteert. Het wil niet zeggen dat het Rode Kruis zelf deelneemt aan onderhandelingen, maar dat het slechts contact tussen partijen mogelijk maakt. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gemaakte afspraken ligt dan ook bij de partijen zelf.

De grondbeginselen neutraliteit en onafhankelijkheid

Het Rode Kruis kan de rol van intermediair tijdens gewapende conflicten vervullen dankzij de grondbeginselen neutraliteit en onafhankelijkheid. Het grondbeginsel neutraliteit houdt in dat het Rode Kruis zich niet mengt in discussies van politieke, godsdienstige of ideologische aard, en geen partij kiest bij een conflict. Onafhankelijkheid betekent dat het Rode Kruis onafhankelijk werkt van overheden om volgens haar grondbeginselen te kunnen blijven handelen.

Wat doet het Rode Kruis?

Wanneer het Rode Kruis als neutraal intermediair optreedt, maken de bijbehorende gesprekken en afspraken deel uit van een vertrouwelijke dialoog. Dit speelt zich vooral in de luwte af. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze rol van het ICRC minder bekend is dan het verlenen van humanitaire hulp. Desalniettemin is het Rode Kruis ook als intermediair erg actief. Zo heeft de organisatie sinds 1994 bijgedragen aan de vrijlating van meer dan 1500 mensen in Colombia.