Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Wapenhandelsverdrag opengesteld voor ondertekening
13 mei 2013 |

Wapenhandelsverdrag opengesteld voor ondertekening

​Op 2 april 2013 werd het Internationaal Wapenhandelsverdrag aangenomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). Op 3 juni wordt het verdrag opengesteld voor ondertekening op het hoofdkantoor van de VN in New York. Het ondertekenen van het verdrag is een belangrijke internationale gebeurtenis. Veel staten zullen worden vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken of een andere hooggeplaatste vertegenwoordiger. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), de VN en andere non-gouvernementele organisaties zullen ook aanwezig zijn. De vicepresident van de ICRC, Christine Beerli, zal spreken tijdens de openingsceremonie.

Historisch moment

Volgens het ICRC is de aanname van het verdrag een historisch moment en een waardige reactie op het wereldwijde leed dat wordt veroorzaakt door de grote beschikbaarheid van conventionele wapens. Het ICRC is een groot voorstander van het Wapenhandelsverdrag en roept staten dan ook op om het verdrag op 3 juni te tekenen en moedigt hen aan het verdrag zo snel mogelijk te ratificeren. Ook spoort het ICRC staten die het verdrag op 3 juni nog niet kunnen ondertekenen aan dit zo snel mogelijk te doen. Wanneer het verdrag door veel staten is geratificeerd zal het bijdragen aan de veiligheid van vele burgers over de hele wereld.

Wat staat er in het Wapenhandelsverdrag?

Het verdrag bevat bindende bepalingen om de internationale handel in conventionele wapens en munitie te reguleren. Het verdrag verbiedt de doorvoer verhandelde wapens wanneer er een risico bestaat dat deze wapens een rol zullen spelen in internationale misdaden zoals: genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Ten grondslag aan deze regel ligt de verplichting voor staten zich te houden aan het humanitair oorlogsrecht. Het verdrag zal van toepassing zijn op alle conventionele wapens binnen de volgende categorieën (artikel 2 van het verdrag): gevechtstanks, gepantserde gevechtsvoertuigen, groot kaliber van artillerie systemen, gevechtsvliegtuigen, gevechtshelikopters, oorlogsschepen, raketten, raketwerpers, kleine wapens en lichte wapens. Ook de munitie die wordt gebruikt voor de bovenstaande conventionele wapens, valt binnen het toepassingsgebied van het verdrag.

Wat is het standpunt van het Rode Kruis?

Het Rode Kruis is verheugd over de aanname van het Wapenhandelsverdrag waar Nederland een voortrekkersrol  in heeft gespeeld. Het Rode Kruis verwelkomt het Nederlands voornemen om het verdrag op 3 juni te ondertekenen en roept haar op het verdrag snel te ratificeren.

Meer informatie

Bekijk hier de video die het ICRC maakte over het belang van het Wapenhandelsverdrag, naar aanleiding van de diplomatieke conferentie in maart 2013.