Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Actueel Wapenhandelsverdrag van kracht
27 december 2014 |

Wapenhandelsverdrag van kracht

Op 24 december 2014 ging het Wapenhandelsverdrag van kracht. Dit verdrag heeft als doel om wereldwijde standaarden vast te leggen voor de internationale handel in conventionele wapens en munitie. Met miljoenen mensen over de hele wereld die elke dag de gruwel en ontberingen van gewapende conflicten doorstaan, is dit verdrag een essentiële stap in het verminderen van menselijk leed. 

Inwerkingtreding

 Het Verdrag werd aangenomen op 2 april 2013 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en staat open voor ratificatie sinds 3 juni 2013. Nederland, een top 10 wapenhandel land, was een van de eerste ondertekenaars van het Verdrag en zal dit binnen enkele maanden ratificeren. Op 25 september 2014 werd de grens van 50 ratificaties bereikt, waardoor het verdrag 3 maanden later in werking zou treden. Ondertussen hebben 61 landen het verdrag geratificeerd. Ongeveer 68 landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en Israël, hebben het verdrag al ondertekend maar nog niet geratificeerd.

Doelstelling

De kern van het verdrag betreft de erkenning door elke staat van zijn verplichting tot het respecteren en verzekeren van het respect voor humanitair oorlogsrecht. Zo legt het Verdrag enerzijds een verbod op tot het verhandelen van wapens wanneer deze gebruikt gaan worden voor genocide, misdaden tegen de mensheid en andere ernstige schendingen onder de Verdragen van Genève van 1949.
Wanneer een transactie niet verboden is, dragen de Staten toch de verplichting om bij de uitvoer van wapens na te gaan of de wapens gebruikt kunnen worden voor schendingen van het humanitair oorlogsrecht of deze schendingen kunnen vergemakkelijken.

Positie van het Rode Kruis

De Rode Kruis beweging heeft jarenlang gelobbyd voor dit verdrag. Het Nederlandse Rode Kruis deed dit onder meer via bijeenkomsten met experts.  

Het Internationale Rode Kruis roept alle Staten op om zich aan te sluiten bij dit verdrag en het Wapenhandelsverdrag te ratificeren. ​