Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (III) van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen

Verdrag (III) van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


12-08-1949
21-10-1950


08-12-1949
03-08-1954
03-02-1955
Nee10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Genève, 12 augustus 1949

Het Derde Verdrag van Genève vervangt het Verdrag van 1929 betreffende de behandeling van krijgsgevangenen. Het was noodzakelijk het Verdrag van 1929 te herzien als gevolg van de veranderingen zowel in de methoden van oorlogvoering en de gevolgen daarvan, als in de levensomstandigheden van mensen. Ook moet de tekst van dit Verdrag begrijpelijk zijn, niet alleen voor de autoriteiten, maar ook voor de gewone lezer, aangezien het in alle krijgsgevangenenkampen moet worden opgehangen (zie artikel 41).
 
Hierdoor kregen sommige regels meer details dan eerst. De categorieën van personen die recht hebben op de status van krijgsgevangene werden uitgebreid in overeenstemming met Verdragen (I) en (II) van Genève van 1949. De omstandigheden en plaatsen van gevangenschap werden beter gedefinieerd, in het bijzonder inzake de tewerkstelling van krijgsgevangenen, hun financiële middelen, het ontvangen van hulpgoederen en de juridische procedures die tegen hen kunnen worden aangespannen. Het Verdrag vestigt het principe dat krijgsgevangenen zonder uitstel vrijgelaten en gerepatrieerd moeten worden na het beëindigen van actieve vijandelijkheden (artikel 118).