Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Eerste ronde onderhandelingen verbod kernwapens positief verlopen

Eerste ronde onderhandelingen verbod kernwapens positief verlopen

Deze week werd er voor het eerst in de geschiedenis onderhandeld door maar liefst 129 staten over een verdrag over een internationaal verbod op kernwapens. In deze eerste ronde van onderhandelingen werd geïnventariseerd welke inhoud de deelnemende staten belangrijk vinden om op te nemen in de conceptverdragstekst. Nederland was ook bij de onderhandelingen aanwezig. Hoe verliep de week? Wat was de Nederlandse inzet? Wat vindt het Rode Kruis? En hoe gaat het nu verder na deze eerste onderhandelingsronde?

VN onderhandelingen kernwapens 3.jpg 

De voorzitter van de onderhandelingen, ambassadeur Elayne Whyte Gómez uit Costa Rica, gaat nu aan de slag om op basis van deze inventariserende onderhandelingsronde een concept verdragstekst uit te werken.

Artikel delen?

Verdrag over verbod op kernwapens is zeer waarschijnlijk

De eerste onderhandelingsronde is positief verlopen: maar liefst 129 landen deden mee. Het is zeer waarschijnlijk dat er dit jaar een verdrag komt over een internationaal verbod op kernwapens.  Dit juicht het Rode Kruis toe.
Tijdens de onderhandelingen wees het Rode Kruis erop dat een belangrijk uitgangspunt van een verbod op kernwapens moet zijn dat "er uitdrukking moet worden gegeven aan de ernstige zorgen over de catastrofale humanitaire gevolgen van elk gebruik van kernwapens, als ook dat er geen adequate hulp kan worden geboden aan de slachtoffers". In nagenoeg alle statements van landen kwam dit als centraal punt naar voren.

VN onderhandelingen kernwapens.jpg 

De onderhandelingen in New York, 27 t/m 31 maart 2017

Rol van Nederland

Het is opvallend en zeer positief dat Nederland, als enige NAVO land, meedoet met de onderhandelingen. "Nederland onderschrijft het doel van een kernwapenvrije wereld, inclusief een alomvattend, afdwingbaar en verifieerbaar kernwapenverbod", zo stelt demissionair minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Nederland heeft tijdens de onderhandelingen een aantal aandachtspunten naar voren gebracht.
Allereerst vindt Nederland dat een verbod moet leiden naar algehele eliminatie van kernwapens. Ten tweede moet een verbod zich goed verhouden tot andere bestaande 'instrumenten', zoals het Non-Proliferatie Verdrag. Daarnaast moet een verbod brede steun genieten binnen de VN, inclusief de steun van kernwapen-bezittende landen. Ten vierde moet een verbod op kernwapens verifieerbaar moeten zijn. Tot slot is het voor Nederland van belang dat een verbod verenigbaar is met haar verplichtingen als bondgenoot van de NAVO, een nucleaire alliantie.

Open brief aan Koenders

Voorafgaand aan de onderhandelingen stuurde het Nederlandse Rode Kruis, samen met NVMP, PAX en andere maatschappelijke organisaties, een open brief aan demissionair minister Koenders, waarin zij aanbeveelt om in een verbod op kernwapens de humanitaire gevolgen van kernwapens te benoemen.

Wat vindt het Rode Kruis?

Het Rode Kruis vindt het een kwestie van humanitaire noodzaak dat kernwapens worden verboden en afgeschaft. Zij wil dat er een internationaal verbod komt op kernwapens, dat helder en niet ambigu is, en dat een basis heeft in het humanitair oorlogsrecht. Het standpunt over kernwapens is geen politiek standpunt, want het Rode Kruis is altijd neutraal. Het Rode Kruis neemt het nadrukkelijk op voor de mogelijke slachtoffers van een kernwapen. De gevolgen voor hen zijn zó groot dat een verbod echt nodig is.

Op naar de tweede onderhandelingen in juni

De voorzitter van de onderhandelingen, ambassadeur Elayne Whyte Gómez uit Costa Rica, gaat nu aan de slag om op basis van deze inventariserende onderhandelingsronde een concept verdragstekst uit te werken. Dezetekst wordt behandeld in een volgendeonderhandelingsronde die op 15 juni dit jaar van start zal gaan. Na deze eerste week van onderhandelingen lijkt alles erop dat het verdrag er dit jaar zal komen.