Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Verdrag (I) van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde

Verdrag (I) van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


12-08-1949
21-10-1950


08-12-1949
03-08-1954
03-02-1955
Nee10-10-2010


01-01-1986

10-10-2010

10-10-2010

Genève, 12 augustus 1949

Dit Verdrag is de vierde versie van het Verdrag van Genève omtrent gewonden en zieken. Eerdere versies dateren van 1864, 1906 en 1929. De fundamentele principes en de verdeling van de hoofdstukken is hetzelfde als in de voorgaande versies, met uitzondering van een nieuw inleidend hoofdstuk over de algemene bepalingen. Veranderingen zijn vooral doorgevoerd in Hoofdstuk IV (personeel), waarbij rekening werd gehouden met de veranderde oorlogsomstandigheden. Tot dusver moest medisch en geestelijk personeel onmiddellijk gerepatrieerd worden, maar het Verdrag van 1949 schrijft voor dat ze onder bepaalde omstandigheden vastgehouden mogen worden om krijgsgevangenen te behandelen. De bepalingen omtrent geneeskundig materieel zijn overeenkomstig veranderd. In het hoofdstuk over geneeskundige transporten is bepaald dat hospitaalvliegtuigen in bepaalde omstandigheden over neutraal grondgebied mogen vliegen. Verder zijn enige verduidelijkingen doorgevoerd met betrekking tot het gebruik van het embleem (artikel 44).

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van Staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)