Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Humanitair oorlogsrecht Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven

Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven

Internationaal
Totstandkoming
Inwerkingtreding

Nederland
Ondertekening
Ratificatie
Inwerkingtreding
Voorbehoud

Koninkrijk
(Inwerkingtreding)
Bonaire, Sint
Eustatius, Saba

Aruba

Curaçao

Sint Maarten


25-01-1974
27-06-2003


06-04-1979
25-11-1981
27-06-2003
Ja10-10-2010


N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Straatsburg, 25 januari 1974

De pogingen van de Raad van Europa om een verdrag aan te nemen betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven gingen vooraf aan die van de Verenigde Naties. Toen de VN de kwestie ging behandelen in 1965, schortte de Raad van Europa haar pogingen op. Het Verdrag van de VN, dat werd aangenomen op 26 november 1968, bleek echter onacceptabel voor de meeste lidstaten van de Raad van Europa vanwege de ruime definitie van “misdrijven tegen de menselijkheid”. Dit Europese Verdrag maakt gebruik van een strikte definitie. In tegenstelling tot het Verdrag van de VN, beperkt het de toepasbaarheid tot zaken waarvan de verjaringsperiode nog niet verlopen was toen het Verdrag in werking trad.

De officiële Nederlandstalige verdragstekst

Overzicht van staten die partij zijn bij dit Verdrag (Engelstalig)